Ûze Gazette

            2019-2020 / nummer 7

           22 april 2020

Ter overweging
Dominique Arnoys zegt het met zijn eigen woorden zo:

Vandaag maandag 6 april

Enkel lachen en wuiven is nog toegestaan in deze corona-crisis

Je gezond boerenverstand en je hart op de juiste plaats hebben

Alchemie van het hart… hoe je meer liefde kunt geven en ontvangen

Laat je hart je gids zijn

De filosofie van zomaar een glimlach voor onze superhelden

Laten we onze superhelden eren door

Zomaar vriendelijk te zijn

Tover je mooiste glimlach en wuif naar elkaar

Klap in de handen en steek een duim omhoog

Bedankt superhelden!

Laat er vrede en vriendschap in ons hart zijn

Om vrienden te hebben kan je beter ook een vriend worden en… er is nog plaats om lid te worden van Ûze Plekke

Agenda komende maand
Tot en met 4 mei moeten we alvast in ons kot blijven en afstand bewaren.

Op maandag 11 mei en op woensdag 27 mei is er een namiddagbabbel en een ontmoetingsavond voorzien.

We wachten af of we dan elkaar eindelijk kunnen opnieuw ontmoeten.

Samen geraken we eruit!

Hou vol en blijf gezond


Wist je dat...

Het leven niet stilstaat in deze bizarre tijd…

 • Martine Matton en Patricia Devlieger werden in deze moeilijke tijd geconfronteerd met het verlies van een geliefde…

Patricia verloor haar mama Christiane Bardyn. Ze werd 81 jaar

Martine verloor haar schoonvader

We bieden hen ons oprecht medeleven aan en wensen hen veel sterkte.

 • We hebben ook enkele jarigen in de komende tijd

JONCKHEERE  Jersey              27/04/2004

JONCKHEERE  Yolande           27/04/2011

VAN ACKER  Sandra               1/05/1982

LEFEBURE  Anna                    9/05/1948

STEEL  Jan                                9/05/1962

VANDERBEKE  Eliane             11/05/1946

HUYGHEBAERT Ignace           19/05/1946

 • Bénédicte door haar vele contacten ons het volgende kan meedelen…

In deze moeilijke  tijden is het jammer genoeg niet meer mogelijk om de huisbezoeken verder op te nemen

Niettegenstaande blijft Ûze bezorgdheid groot, en proberen we met de werkgroep huisbezoeken de contacten te onderhouden. Zeker in deze coronatijd waar de maatregelen strikt zijn, is de nood aan contact groot. Een kaartje, een telefoontje, een sms’je sturen, even vanachter het raam een zwaaimomentje…. Het doet allemaal deugd en zijn een teken dat spijts alles verbondenheidblijft.
Enkele voorbeeldjes: hoe gaan we om met deze quarantaine? Elk op zijn of haar manier….

Hoe enkele van onze leden de Coronatijd invullen is zo verschillend.

Een dagelijks fietstocht of wandelingetje is voor iedereen deugddoende, zo gaat Martine zelfs soms met de katten wandelen, Chris dan met zijn hondjes

Andere leden vinden het een ideale kans om kasten op te ruimen.

Dozen met oude foto’s worden bovengehaald ….. verhalen komen boven.

Onze boekhouder ruilde zijn pen , papier en zijn computer voor verf- en plakborstel, tot groot genoegen van Mieke.

De ideale tijd om gedichten te schrijven, boeken te lezen, ….

Muriel en Vivi gaan weer zelf koken, de tips van Christiane kunnen hen hierbij helpen. Muriel spitst haar nu toe op “creatief en gezond koken”. Ze kijkt wat er nog in de frigo voorradig is en gaat hier heel creatief mee om. Ook volgt ze workshop Aquarel schilderen, voor haar een ware verademing.

Jacques mist de sociale contacten. Zijn maatjes van de Bar aan de ijspiste tijdens de kerstperiode….. Nu hun café “Pistolet” ook gesloten is, mist hij die ontmoetingen. Jacques geniet dagelijks van “het applaus momentje” in de straat. Buren ontmoeten elkaar vanop afstand, maar de verbondenheid met de buren groeit met de dag !

Patrick Van Hee wordt dan weer de naarstige tuinkabouter..hij krijgt tips van Brigitte

Boudewijn en Jo  hebben het druk, tuin en terras worden onder handen genomen.

Patrick Pieters geniet ervan om ’s morgens wat langer uit te slapen, elke dag kijkt hij uit naar de volgende aflevering van politiereeks “Aspe”, en overdag geniet hij van klassieke Muziek, dat brengt wat soelaas.

Carlos vindt de tijd en inspiratie om te componeren, een nieuw lied staat “op de toonladder”, klaar om in te oefenen na die Coranatijd. En dit vol enthousiasme: het worden enkel vreugdeklanken!

Noëlla, Nancy Verschraegen, Marleen en Björn zijn nog aan ’t werk….

Voor sommige leden biedt deze tijd de kans om de drukte achter zich te laten, en tot rust te komen.  anderen voelen de éénzaamheid nog zwaarder aan.

Enkele leden moesten ook afscheid nemen van een geliefde : zeer bevreemdend en confronterend, zó op afstand, net nu een handdruk, een knuffel …een zoen, zelfs zonder woorden zó’n deugd zou doen. Hier ook krijgt ‘alleen zijn’ een speciale invulling. Familieleden die zwaar ziek zijn kunnen we nu niet nabij zijn, ook dat is zo ingrijpend en niet in het minst aangrijpend.

Dank voor jullie begrip in deze wel uitzonderlijke omstandigheden; zorg goed voor jezelf, hou het gezond, en hopelijk tot héél binnenkort ! En beloofd …bij de eerste OA zullen we het blij weerzien vieren.

Laat ons bewust stilstaan bij ‘Lente-kracht’…Samen komen we hierdoor!

 • Martine gaat dus soms wandelen met haar katten…ze bezorgde ons enkele foto’s…
Interview door Nancy ( Van Mullem)
Nancy sprak met Patrick

Ik herinner me nog goed dat Bénédicte me vroeg als ik geen interesse had om bij een vereniging te
komen die mensen in armoede wou samenbrengen. We werkten toen allebei in het het Sint
Jozefinstituut in de Giststraat in Brugge.

Na de studie van de lagere schoolkinderen zette ik ze af in de kleuterschool waar Bénédicte de kleuters opving. Daar smeedden we de plannen om me als lid van
Ûze Plekke in te weiden.

De eerste vergadering, weet ik nog goed, was in de woning van An Verschingel, boven de apotheek. Toendertijd had ik nog geen probleem om de trap te nemen.
Aangezien we toen nog geen lokaal hadden, vonden de vergaderingen bij de mensen thuis plaats. Pas enkele jaren later konden we beschikken over het huis naast het parochiaal centrum van de Sint
Baafsparochie in de Legeweg in Sint-Andries. Daar is ons lokaal nog altijd.

Tot een paar jaar geleden was ik lid van het dagelijks bestuur maar sinds ik de beslissing nam om uit het dagelijks bestuur te stappen omwille van mijn gezondheid ben ik gewoon lid.

Sinds ik bij Ûze Plekke ben is mijn netwerk ontzettend uitgebreid: ik ken veel meer mensen die zich inzetten voor de medemens. De laatste jaren kende ik vooral Brugse mensen, maar in de beginjaren
had ik af en toe wel contact met mensen in Brussel.

Ûze Plekke is er gekomen omdat de politiek, zowel regionaal als plaatselijk meer oog gekregen heeft voor de zwaksten in onze maatschappij. Maar een goede zaak dat iedereen meetelt en mee kan
beslissen. Zo is dat ook bij ons het geval. Het dagelijks bestuur bestaat deels uit personen in armoede en deels uit andere vrijwilligers. Dat is een heel goede evolutie.

In het begin waren in Brugge enkel 2 verenigingen die zich inzetten voor personen in armoede. Ze hebben ook in andere deelgemeenten van Brugge nagedacht over armoede. Assebroek en St-Kruis
zijn onze rangen komen versterken. Dit alleen maar om te zeggen dat de armoedeproblematiek er een is die elke Bruggeling dient aan te gaan.

Naast de 2 ontmoetingsavonden per maand, kijkt elk lid uit naar de weekends die om de twee jaar worden georganiseerd. De eerste keer ging het door in Peace Village in Mesen. Het tweede weekend
was in de Jeugdherberg in Maldegem. Volgend jaar is er een derde weekend maar niemand, behalve de werkgroep, weet waar het weekend zal doorgaan!


Over wat voorbij is
We ontvingen het verslag van het dagelijks bestuur van maandag 30 maart

Het was even wennen. Na lang proberen en opnieuw inloggen lukte het toch voor Angelino, Sabine, Yvan, Ignace en Marcella om een skype video conferentie op te starten voor een geïmproviseerde vergadering van het dagelijks bestuur. Carlos was verontschuldigd.

Hier de korte inhoud:

 1. Onze mensen in de coranacrisis.

We stellen vast dat er voldoende gecommuniceerd wordt onder de leden zowel telefonisch als via de sociale media. Ook het team huisbezoeken neemt geregeld contact op. Tot nader order zien we dat onze mensen globaal gesproken deze crisis goed doorkomen. We dienen uiteraard alert te blijven voor eventuele noden. Vooral het gevoel van eenzaamheid in deze uitzonderlijke tijden is niet te onderschatten.

 1. Annulaties van vergaderingen en van reservaties van de Eymard voor de ontmoetingsavonden.

Ignace heeft contact opgenomen met Valkenburg om de reservatie voor Eymard van 25 maart te annuleren. Aangezien het moeilijk te voorspellen is wanneer wij opnieuw een OA kunnen plannen worden ook de OA van 6 april en 22 april geannuleerd. Ignace zal ook vragen om de huur van ons lokaal voor een maand te annuleren. Zolang de coronacrisis duurt kunnen we geen gebruik kunnen maken van ons lokaal.

Ook de geplande vergadering van 21 april voor de werkgroep daguitstap is uitgesteld. De hervatting van de smartphonelessen na de paasvakantie op 23 april is zeer onwaarschijnlijk.

 1. Uitstel datum denkdag.

We hadden onze denkdag gepland op 13 juni. Gezien de cafetaria van ‘Ons Erf’ die dag niet vrij is wilden we de bijeenkomst verplaatsen naar 20 juni, maar op die dag is niet iedereen van het dagelijks bestuur vrij. Gezien ook de corona-maatregelen beslissen we om de denkdag te verplaatsen naar september. Tegen dan mogen we toch relatief zeker zijn dat groepsbijeenkomsten opnieuw mogelijk zullen zijn, en het geeft ons ook meer ademruimte voor de voorbereiding. De juiste datum wordt nog medegedeeld.

En aangezien de denkdag op 13 juni niet doorgaat doen we een voorzichtige gok en plannen we een OA op maandag 15 juni. Voor de eerst volgende  ontmoetingsavond wijden we bij een hapje en drankje de volledige avond aan de coronacrisis. Hoe zijn wij eruit gekomen ?

 1. Daguitstap.

Blijft tot nader order behouden op zaterdag 18 juli. Alle geplande uitgaven (tickets, vervoer ..) kunnen doorgaan.

 1. Cera sponsoring.

Ignace zal een dossier indienen met een goed gestructureerd financieel plan ten bedrage van 3000 €. Het moet wel een duurzaam project worden. We denken aan de afwerking van het project ‘Ûze Plekke in en joenk vestje’ met oa. het schilderen van ons lokaal en de afwerking van het meubilair.

 1. Laptops voor kansarme gezinnen.

Angelino zal nagaan in hoeverre wij aan laptops kunnen geraken die de regering verzamelt om kinderen in kansarme gezinnen de mogelijkheid te bieden de internetlessen te volgen.

 1. Crisisbijdrage Welzijnszorg.

Ignace doet een aanvraag bij Welzijnszorg voor het bekomen van de vooropgestelde financiële coronacrisisbijdrage van 400 € aan de Welzijnsschakels.

Groetjes,

Ignace Huyghebaert


Lach van de maand

Zelfs de paashaas heeft schrik van het virus…


Tot slot
Dit was het zevende nummer van Ûze Gazette voor het werkjaar 2019-2020.

Nummer 8 zal als alles goed gaat verschijnen op de ontmoetingsavond van 27 mei.

Graag alle mogelijke berichten of teksten bij Nancy of Boudewijn binnen tegen woensdag 20 mei

Samen geraken we eruit!

Hou vol en blijf gezond