• Giften ten voordele van onze Welzijnsschakel Ûze Plekke kunnen gestort worden op ons rekeningnummer:
  BE15 0682 4340 2430
  BIC GKCCBEBB

  op naam van vzw Ûze Plekke, Legeweg 85 b2, 8200 Sint-Andries Brugge
 • Giften met verstrekking van een fiscaal attest kunnen gestort worden op het rekeningnummer:
  BE86 8939 4407 0450
  VDSP BE 91

  op naam van vzw Netwerk tegen Armoede, Vooruitgangsstraat 323 b6, 1030 Brussel, met vermelding: voor Ûze Plekke – project 709 – Rijksregisternr: xxxxxx.xxx.xx (verplicht invullen)

dank-u-en-bedankt-en-dank-je-bewegende-animatie-0078