Ûze Gazette

            2019-2020 / nummer 4

            13 januari 2020

Ter overweging

 

Een betere wereld voor jou en voor mij,

           daar gaan we bij Ûze Plekke opnieuw voor in 2020.

           Wij wensen jou een gezegend Nieuwjaar toe !

Agenda komende maand
dinsdag, 14 januari 2020 7:00pm  Algemene vergadering Brugge Dialoogstad
woensdag, 15 januari 2020 7:30pm  Werkgroep 17 oktober
maandag, 27 januari 2020
7:00pm  Bestuursorgaan Eerstelijnszorg Brugge
woensdag, 29 januari 2020 2:00pm  Ontmoeting met WZS Kantel Sint-Kruis
donderdag, 30 januari 2020 6:00pm  Cursus 1 smartphone door Open School
maandag, 3 februari 2020 2:00pm  Dagelijks Bestuur Ûze Plekke
donderdag, 6 februari 2020 6:00pm  Cursus 2 smartphone


Wist je dat...
 • dat we ook nu enkele jarigen mogen feliciteren…

BOVEE Aaron               15/01/2004        (zoon van Nele)

DECOORNE  Beatrice           18/01/1953

VERSCHINGEL Ann                   3/02/1968

 • dat vanaf 2020 volgende telefoonnummers gelden…
  • Angelino: 0499724437
  • Ignace: 0476915376
 • dat Bénédicte schrijft…:
 • Goed nieuws….Bij de samenkomst met de werkgroep driedaagse 2021 hadden we een goed overleg..Kunnen al vertellen dat we enkele mooie locaties in petto hebben….. maar we zullen dat niet “verklappen”Bij de volgende OA zullen we een tipje van de sluier oplichten…. Rara….Maar het staat nu vast als een “paal boven water”, deze driedaagse gaat door….We kunnen er maar verlangend naar uitzien en beginnen te sparen…..
  • Dat we ook nieuwjaarswensen ontvingen van vluchtelingenwerk Vlaanderen. Dit zijn ook ‘mensen van de stal’.

Interview door Nancy ( Van Mullem)

Interview van Sabine door…

Ik ben afkomstig van Roeselare. Ik was elf jaar toen mijn papa stierf, ons mama kon niet anders dan terug te gaan werken zodat mijn broer en ik konden gaan studeren. Ik ben afgestudeerd in Roeselare als verpleegkundige, later in Leuven als vroedvrouw. Ik heb 10 jaar gewerkt als vroedvrouw in het stedelijk ziekenhuis te Roeselare. In 1981 getrouwd en we zijn naar Brugge verhuisd voor het werk van mijn man. Toen ben ik op zelfstandige basis begonnen met thuisverpleging.

Drie jaar geleden wilde ik vrijwilligerswerk doen bij een organisatie voor mensen in armoede. Waarom? Ik had al veel mensen horen spreken over armoede, maar zelf kwam ik niemand tegen. Zo ben ik terecht gekomen bij Ûze Plekke. Ik ben blij dat ik deze stap heb gezet, ik voel mij goed en aanvaard, er is een goede sfeer en iedereen is moedig, je kan zijn hoe en wie je bent. De gezinsavonden en activiteiten zijn goed, maar meer uitbreiden naar jonge gezinnen en jongeren. De mensen meer motiveren om te komen want nu zijn het alsmaar dezelfde mensen die er zijn.

Ik ben zeer blij en ik kom graag naar Ûze Plekke, ‘k heb er nog geen minuut spijt van, ‘k ben altijd content en gelukkig als ik de mensen terug zie.  Ik doe het voor de mensen en ik krijg er veel liefde voor terug en leer veel bij. ’t Was voor mij een onbekende wereld maar voel mij er goed door dat ik jullie kan steunen.


Over wat voorbij is…
 • Vrijdag 20 december: kerstfeest Ûze Plekke

Een werkgroep had alles grondig voorbereid en ze hadden ervoor gezorgd dat er voldoende (bijkomende) vrijwilligers waren voor het verzorgen van de versiering, het klaarzetten van de tafels, het maken van de aperitiefhapjes, de bediening van het koud buffet, het serveren van de dranken aan tafel en het afwassen van de borden en glazen. Zo konden alle aanwezige leden rustig genieten van spijs en drank.

We waren met meer dan 60 aanwezigen. Tijdens de aperitief zat de sfeer er al goed in onder meer dank zij de muzikale omlijsting en de met zorg gemaakte hapjes.

Voor we ons bedienden van spijs en drank was er een kerstbezinning uit een boek van Carlos over de twee aparte werelden… deze van de herberg en deze van de stal. Het was opmerkelijk hoe stil het was. We herkenden ons blijkbaar in deze mooie tekst.

Het dessertbuffet viel ook in de smaak en dan kregen we bezoek van de kerstman die voor de kinderen geschenken mee bracht.

Er werd nog wat nagepraat met een drankje en Angelino bedankte de werkgroep en de vrijwilligers die van dit kerstfeest een groot succes maakten.

Alle foto’s van het kerstfeest vind je HIER.

 • Maandag 6 januari: dagelijks bestuur

Om gezinnen in kansarmoede te bereiken gaan wij nog meer inzetten op getuigenissen in de scholen. Ûze Plekke zal school per school in contact treden met de directie.

We gaan weer van start met een reeks van 10 lessen smartphone op donderdagavond. Ward komt als lesgever.

We zijn aan het nadenken om een project op te zetten samen met de andere welzijnsschakels om de mensen te helpen bij het stoppen met roken.

Eindelijk gedaan met plaats te zoeken in ons klein en slecht werkend frigootje. Met de solden gaan we op zoek naar een efficiënte vervanger.

Ons lokaal heeft reeds een kleine gedaanteverwisseling ondergaan. Het is volgens ons gezelliger geworden. Graag vernemen we van de leden hoe zij hierover denken en wat er nog kan gebeuren.

De jaarlijkse Algemene Vergadering is op komst. Daar zal het ook gaan over het nieuw statuut van onze vereniging.

In één van de volgende namiddagen voorafgaand aan de ontmoetingsavond gaan we nog eens  gezamenlijk aan de kookpotten staan. Een lekkere hutsepot of zo die we dan opsmullen tijdens de ontmoetingsavond.

Onze jaarlijkse toneelvoorstelling gaat door op 7 maart. Kaarten zijn te verkrijgen bij Ignace. We rekenen op iedereen voor de verkoop en het maken van reclame.

Het maken van een promotiefilmpje voor Ûze Plekke zit in de startblokken. We plannen een eerste vergadering met regisseur en cineast.


Lach van de maand


Tot slot
Dit was het vierde nummer van Ûze Gazette voor het werkjaar 2019-2020.
Artikels, mededelingen en verslagen worden verwacht ten laatste op maandag 3 februari bij Nancy of Boudewijn.
Nummer 5 van het werkjaar 2019 – 2020 verschijnt op maandag 10 februari.