Ûze Gazette

            2019-2020 / nummer 3

            9 december 2019 

Ter overweging

 

Verlangend naar iets uitkijken is mooi.

Dan leeft iets in je gedachten wat nog komen moet

en dat is boeiender dan wat er al is.

( Toon Hermans )

Agenda komende maand
Woensdag 11 december 9.00u  Kernvergadering Brugge Dialoogstad
Woensdag 18 december
14.00uSchaatsen, afspraak aan ‘t Sas
Vrijdag 20 december
18.00u Kerstfeest Ûze Plekke
Zondag 29 december
8.30u  Zondagsontbijt in PC Sint-Jacobs
Dinsdag 31 december
18.30u oudejaarsavondfeest

 • Programma
  – Deuren open en onthaal om 18.30 uur
  – Aperitief en hapjes – soep – maaltijd met frietjes – taart – koffie
  – Muzikale animatie, dans voor wie dit wil, gezelligheid…
  – En natuurlijk om middernacht….aftellen naar het nieuwe jaar!
 • Praktisch
  Vervoer is mogelijk, doch enkel voor wie er anders helemaal niet raakt én in Brugge of een deelgemeente van Brugge woont. Bij inschrijving aanvragen!
  Deelnameprijs  is 7 euro per volwassene, 3 euro voor kinderen tot 12 jaar, gratis tot 4 jaar
  Plaats van gebeuren:  College Sint-Leo Hemelsdaele, Potterierei 12, Brugge
 • Inschrijven

Vooraf komen inschrijven en betalen
ADRES: OPEN BALIE, BALIESTRAAT 5    8000 BRUGGE
Inschrijvingsdagen :maandag 16, woensdag 18, vrijdag 20  + maandag 23 december,
telkens van 10u tot 12u en van 14u tot 16u

 • Je kan dit jaar ook inschrijven via e-mail!

E-mail voor vrijdag 20 december naar oudejaarbrugge@gmail.com. Let op, dit is een nieuw e-mailadres! Je krijgt dan verdere info omtrent de overschrijving van je bijdrage.

Zondag 5 januari
11:00u nieuwjaarsreceptie stad Brugge, Burg
Maandag 6 januari
14.00 uur dagelijks bestuur


Wist je dat...
 • dat we binnenkort opnieuw enkele jarigen mogen feliciteren !

 

RANSON

DESMEDT

WILLEMYNS

DE WACHTER

SMAGGE

PIETERS

DANNEELS

 Hugo

Louis

Marcella

Nele

Noël

Patrick

Lieve

12/12/1944

14/12/1947

21/12/1948

30/12/1976

01/01/1962

02/01/1957

09/01/1935

 • dat enkelen onder ons met rouw en verlies geconfronteerd werden. We leven mee en willen een steun zijn voor hen in deze moeilijke tijd.
  • Een broer van Anna en dus een nonkel van Christel is overleden;
  • Cecile Boute, schoonzus van René en zus van Mia, overleed op 97 jarige leeftijd.
 • dat Bénédicte en Ludo voor de zevende maal grootouder zijn geworden. Loes(je) Delameilleure is geboren op 5 november 2019 en is in uitstekende gezondheid. Proficiat!
 • dat Shauny bijkomende medische onderzoeken moet ondergaan en er wellicht verdere opvolging nodig is. Zij en haar familie kunnen rekenen op onze steun!
 • dat de revalidatie van Lieve goed verloopt. De tijd van volledig stilzitten is voorbij. Ze kan reeds gaan met een kruk en binnenkort zullen we haar opnieuw in Ûze Plekke mogen verwelkomen
 • dat we met open armen een nieuw lid verwelkomen: Marie-Christine Hernou uit de Koolkerksesteenweg 191, Ons Tehuis, Brugge. Marie-Christine is op zoek naar contact en gezelschap, en heeft op aanraden van Lieve de stap gewaagd om naar Ûze Plekke te komen.
 • dat enkele vrijwilligers op zaterdag 30 november ons lokaal in de Legeweg grondig hebben gekuist ( zie verslag verder ).
 • dat Bart Hollevoet enkele kerstconcerten aankondigt:
  • Op 15 december 2019 verzorgt het Brugs Gemengd Koor ZINGEN IS ZIJN (onder leiding van Joris Lasure), in samenwerking met de TOCCANTE-concerten, een concert met kerstliederen waarbij het publiek ook af en toe uitgenodigd wordt tot samenzang.
   Het concert gaat door in de abdijkerk H. Hart van Steenbrugge, aan de Baron Ruzettelaan 433 Assebroek
   Dit concert wordt georganiseerd ten voordele van De Ark Gemeenschap (Moerkerke –  Brugge). Afspraak vanaf 14,30u aan de kerk
   Na het concert is er in het pand naast de kerk een gezellig ontmoetingsmoment – in een vredevolle  kerstsfeer – met een verwennerij.
  • Notalonekoor nodigt uit in het kader van de warmste week op maandag 16 december om 20u30 in de Ryelandtzaal, Achiel Van Ackerplein 1 te Brugge voor ‘Notalone in the Universe’. Vrije bijdrage voor het gekozen project: Tejo.
  • Op 16 december wordt een kersthappening georganiseerd voor alle eerstejaars van het Sint-Andreasinstituut Brugge. Samen zingen doet deugd, samen zingen verenigt mensen. Als warme school willen we initiatief nemen om deze warmte ook uit te dragen. In samenwerking met Koen Dekorte nodigen wij jullie graag uit in de Magdalenakerk op maandag 16 december om 14.20 u. Meer dan 100 leerlingen eerstejaars brengen een repertoire van sfeervolle traditionele kerstliederen met tussendoor instrumentale stukken. Dit alles wordt u met veel liefde en kosteloos aangeboden.Breng gerust buren of andere sympathisanten mee. Leerlingen zullen uw aanwezigheid heel sterk waarderen zeker net na hun stressvolle eerste examentijd. Na het kerstconcert biedt de school nog een kop warme chocolademelk aan. Het eind-uur is voorzien rond 15.30u.
  • Zaterdag 21 december om 19 uur in de parochiekerk sint-jozef– ter looigemweg 6 – 8000 brugge; De vier koren van onze korenfamilie, Primo, Twist, Avvio en Continuo, brengen een gevarieerd Kerstrepertoire. Afspraak vanaf 18,30u aan de kerk
Voorbije activiteiten
 • Maandag 25 november: start adventsactie welzijnszorg

Op maandag 25 november, de hele eerste dag van de nieuwe Advent, was er de Infoavond waarmee de Emmaüsparochie naar sterke jaarlijkse traditie de Adventsactie Welzijnszorg opstart. Welzijnszorg staat voor solidariteit als antwoord op armoede in eigen land. En dit wordt de vijftigste campagne die Welzijnszorg voert. Er was dus enige reden tot vieren. Hoewel, vijftig jaar armoede en ongelijkheid ‘vieren’, dat roept toch wel wat tegenstrijdige gevoelens op?

Plaats van bijeenkomst was het Sint-Lodewijkscollege aan de Magdalenastraat in Sint-Andries. De werkgroep Welzijnszorg van de Emmaüsparochie werkte samen met welzijnsschakel Ûze Plekke een gevarieerd en aantrekkelijk programma uit. De creatievelingen konden zich uitleven in het maken van een affiche waarin tot uiting kwam wat ‘solidariteit’ kan betekenen. Een plakploeg was druk in de weer om de stellingen en ladders in het decor kleurrijk aan te kleden.

De eerste spreker van de avond was priester Geert Dedecker, die het had over het belang van solidariteit in het perspectief van vijftig jaar Welzijnszorg. Geert was vroeger ondermeer diocesaan verantwoordelijke voor Orbit West-Vlaanderen.

Daarna werd een solidariteitsketting gevormd door een rij mensen uit onze Emmaüsparochie die zich inzetten voor diverse lokale initiatieven: Huizen van Vrede, Ûze Plekke, Sjalom, Samana, Oxfam, Rouwzorg, Tralies uit de weg, en nog veel meer vaak ongekende vormen van warme solidariteit.

Priester Dominique Ballegeer, die pastoraal begeleider in de Brugse Refuge is, en Samia Koja van Jakoeboe, de Welzijnsschakel voor vluchtelingen in Oostende, getuigden over interculturele solidariteit. Indrukwekkend hoe vlug Samia zich kon integreren in ons land !

Ten slotte wees André Maseele van het ACV op het belang van de sociale zekerheid en structureel verankerde solidariteit.

Om af te sluiten werd de campagnefilm getoond, en daarna was er tijd voor ontmoeting tijdens de infomarkt, waar alle deelnemers konden genieten van een glaasje en een deugddoende babbel.

 • zaterdag 30 november ging opnieuw de jaarlijkse grote kuisdag door in Valkenburg.

Dan is het ook het ogenblik om Ûze Plekke eens grondig te borstelen.Er werd  gepoetst en gedweild van jewelste want we waren met een sterke Ûze Plekke ploeg aanwezig.Terwijl Sabine en Bénédicte het sanitair en de keuken een grondige beurt gaven deden Christiane en Martine het stof opwaaien (en opnemen natuurlijk) in ons lokaal. De Ûze Plekke stofzuiger gaf er na een paar minuutjes al de brui aan zodat we verplicht waren het industrieel materieel te laten aanrukken.

Resultaat : alles blinkt weer als een spiegel.  Buiten bevond Yvan zich in een hooggeplaatste positie op de ladder en gaf de ruiten een broodnodige beurt.  Onder zich zag hij de noeste arbeid van Brigitte en Patrick. Met vaardige hand en een keukenmesje schrapte Patrick de voegen schoon waarna Brigitte met de grove borstel alles samen veegde. Tussen alle poetsdrukte door vond Bénédicte toch nog de tijd om een paar fotootjes te nemen.  Dank aan de hele poetsploeg.

 • verslag van de dagelijkse besturen van 4 november en 2 december 2019

Promotiefilmpje Ûze Plekke

Op dinsdagavond 21 januari om 19 uur komt regisseur Ivan Lemenu om samen met het dagelijks bestuur inhoudelijk te werken rond ons promotiefilmpje (10 min). Ons promotiefilmpje zal dienen bij getuigenissen en uitleg over onze werking. Daarnaast willen we ook nog een maximaal 30 seconden lang flashfilmpje om bij voorbeeld op onze website te plaatsen. Vooraf zullen we op de ontmoetingsavond van 13 januari 2020 met iedereen het hier nog over hebben en jullie goedkeuring vragen.

Welzijnsschakel Kantel Sint-Kruis

Er zal een afspraak gemaakt worden met Kantel om beide verenigingen met

elkaar te laten kennis maken. Het samen klaar maken en nuttigen van een vegetarische maaltijd zou daar geschikt voor zijn. Ignace spreekt met Kantel af op welke woensdagnamiddag we volgend jaar naar Sint-Kruis zullen gaan. Iedereen die kan komt op eigen kracht. Vervoer wordt voorzien voor de terugkeer naar huis. Deze activiteit zal de OA vervangen. Ignace zal Kantel reeds aankondigen dat we met een 20 à 25 deelnemers zullen zijn.

Eerstelijnszorg

René heeft op de OA van 11 november een zeer interessante uiteenzetting gegeven hoe de diensten spoed en de dokters van wacht functioneren. Onze welgemeende dank aan René.

Maar we hadden geen tijd meer om de problemen die onze mensen ervaren in de eerstelijnszone te inventariseren, zodat die kunnen meegenomen worden naar de interdisciplinaire zorgraad. We zullen een bevraging doen op de OA van 13 januari 2020.

Veiligheid tijdens de OA – afsluiten van ons lokaal

Het kan gebeuren dat terwijl wij tijdens de OA in de Eymard verblijven, er ongevraagd personen in ons lokaal binnen komen. Daarom hebben we besloten, op het ogenblik dat we ons verplaatsen naar Eymard, dat de deur tussen de hall en ons lokaal op slot gaat. Wie te laat komt is aangewezen op de deurbel. De mobiele bel wordt meegenomen in de Eymard. De sleutel wordt langs de binnenkant op de deur gelaten. Dan zullen de mensen die naar het toilet moeten gaan niet om de sleutel moeten vragen. Niet vergeten dan de deur opnieuw op slot te doen na het toiletbezoek.

Visitekaartje van Ûze Plekke

We hebben een ontwerp gemaakt voor een visitekaartje. Hier de afbeelding:

Tijdelijk ondervoorzitter

Angelino deelt mede dat gezien de gezondheidstoestand van zijn dochter Shauny hij meer in zijn gezin zal moeten aanwezig zijn en niet alle ÛP taken meer even goed zal kunnen opvolgen. Hij vraagt aan Sabine om hem waar nodig tijdelijk te vervangen. Ignace zal Angelino vervangen in de Zorgraad.

Schaatsen

Er kan zoals ieder jaar opnieuw geschaatst worden met vrijetijdsparticipatie op woensdag 18 december van 14u tot 16u30. Dit keer bevindt de piste (met kunstijs) zich aan het Minnewater. Yvan zal dit via de Whatappgroep bekend maken.

Opsplitsing in werkgroepen Daguitstap en 3-daagse

Aangezien we beslist hebben in de werkgroep daguitstap om in 2021 een 3-daagse uitstap te organiseren, gesponsord door Innerwheel Jabbeke, is het aangewezen om hiervoor een afzonderlijke werkgroep in het leven te roepen. Er komen dus 2 werkgroepen: Werkgroep daguitstap 2020 en werkgroep 3-daagse 2021.

– Zitten in de werkgroep Daguitstap 2020 : Patricia K., Marcella, Ignace (trekker), Viviane, Martine, Noëlla.

– Zitten in de werkgroep 3-daagse : Christiane, Bénédicte (trekker), Yvan, Sabine, Patrick VH, Ann en Christian.

17 oktober verzet tegen extreme armoede

Er is een enquête opgesteld om te polsen naar de reden waarom de opkomst op deze dag de laatste jaren fel verminderd is.
– Bij vraag 1 “Wat was voor jou een reden om er niet te zijn ?” vonden we reeds enkele antwoorden: familiale omstandigheden, te verre en moeilijke verplaatsing, geen interesse voor het onderwerp, te weinig een echte manifestatie.

– Bij vraag 2 “Wat moet er veranderen aan de organisatie”, kunnen we stellen: er moet meer op straat gekomen en “kabaal” gemaakt worden zodat extreme armoede in ieders aandacht wordt gebracht. Ook de politici dienen hierover veel meer uit hun tent te worden gelokt.

Voorafgaandelijke propaganda is in feite belangrijker dan de manifestatie zelf.

Op de OA van 9 december zullen onze mensen hieromtrent nog bevraagd worden.

Tabakstop

We zijn bezorgd om de gezondheid van onze Plekkers. Meer fruit en minder koeken op de bijeenkomsten, bewegen op verwijzing en spreekbeurten over darmkanker en eerstelijnszorg zijn daar het bewijs van. Tot op heden echter hebben we de rookverslaving links laten liggen. Maar roken brengt heel veel (onherstelbare) schade toe aan de gezondheid. Samenwerken met “tabakstop” in groepstherapie lijkt aangewezen.

Gezien stoppen met roken heel gevoelig ligt bij de rokers zal Ignace voorafgaand eens bij Welzijnszorg en het Netwerk polsen of reeds andere Welzijnsschakels rond dit thema gewerkt hebben en hoe hun ervaring was. Wordt vervolgd.

Bewegen op verwijzing

De volgende sessie van groepscoaching ‘Bewegen op verwijzing’ vindt plaats op maandag 20 januari 2020 om 19.30 uur.


Interview door Nancy ( Van Mullem)

 Door omstandigheden is er deze maand geen interview. Nancy laat ons wel genieten van een prachtig gedicht

Neem een liter wijsheid

van alle volkeren op deze aarde

meng het met respect voor alles wat leeft.

Smelt een klontje verdraagzaamheid

snipper een handje vol wederzijds begrip.

Laat alles een uur met liefde sudderen

Besprenkel het met hoop.

Verdeel het met zorg over heel deze planeet.


Lach van de maand


Tot slot
Dit was het derde nummer van Ûze Gazette voor het werkjaar 2019-2020.
Artikels, mededelingen en verslagen worden verwacht ten laatste op zaterdag 7 januari bij Nancy of Boudewijn.
Nummer 4 van het werkjaar 2019 – 2020 verschijnt op maandag 13 januari.