Ûze Gazette

            2019-2020 / nummer 2

            28 oktober 2019 

Ter overweging

 

Vriendschap

Wij zitten samen

en schrijven onze namen

op de beslagen ramen

voor vriendschap

hoef je, je niet te schamen.

Nancy V.M.

Agenda komende maand
Zaterdag en zondag 2 en 3 november: festival krik krak
Maandag 4 November  14:00u: dagelijks bestuur Ûze Plekke
Donderdag 7 November
18:00u:  Cursus 6 smartphone door Open School
Maandag 11 November 14:00u:  losse babbel

19:00u: ontmoetingsavond

Donderdag 14 November 18:00u:  Cursus 7 smartphone door Open School
Maandag 18 november 19:00u : bewegen op verwijzing
Dinsdag 19 november 19:30u: evaluatievergadering dag tegen armoede
Woensdag 20 November   09:00u:  Kernvergadering Brugge Dialoogstad

12:00u: Woensdagnamiddagactiviteit

Donderdag 21 November  18:00u:  Cursus 8 smartphone door Open School
Maandag 25 november 18:30u: startavond welzijnszorg in Sint-Lodewijkscollege
Donderdag 28 November 18:00u:  Cursus 9 smartphone door Open School
Maandag 2 December  14:00u:  Dagelijks Bestuur Ûze Plekke
Donderdag 5 December 18:00u: Cursus 10 smartphone door Open School


Wist je dat...
 • We de jarigen van de volgende maand van harte gelukwensen…

VAN HECKE Geert 29/10/1969

JONCKHEER Chelsea 9/11/2000

ARICKX Jos 25/11/1967

DESOETE  Carlos 25/11/1946

VERSCHRAEGEN  Quinten 27/11/2003

LENOIR Chantal 30/11/1964

RANSON Hugo  12/12/1944

 • We Solita, de dochter van Nancy (VM), mogen feliciteren met haar huwelijk
 • We enkele nieuwe leden Martine Matton en Bernadette Roelens mogen verwelkomen
 • Shauny haar rijbewijs behaalde…proficiat!
 • Twee studenten – Ina Duyck en Axelle Vanrobaeys -van de opleiding maatschappelijk werk van HOWEST in Ûze Plekke hun inleefstage komen doen.
 • Vivi de kliniek heeft mogen verlaten en opnieuw kan deelnemen aan de activiteiten van Ûze Plekke
 • Wim na een opname in de kliniek terug thuis is
 • Beatrice opnieuw werd geopereerd maar het ziekenhuis al heeft mogen verlaten
 • Lieve op een uitstap haar enkel heeft gebroken en nu revalideert
 • Angelino opnieuw actief is maar best toch nog wat rust en we misschien nog niet te veel op hem beroep moeten doen
 • We een gift van 600 euro ontvangen van Hilde Danneels. Ze schrijft;

Beste mensen van Uze Plekke,

Jullie hebben al via Ann Verschingel vernomen dat ik graag de centjes, die ik ontving van familie en vrienden voor mijn 60ste verjaardag , schenk aan jullie vereniging.

Ik doe dit heel graag omdat ik er van overtuigd ben dat jullie prachtig werk doen !

Mijn feest kreeg ook een meerwaarde doordat andere mensen er later ook nog kunnen van mee genieten .

Ik stortte vandaag de 600 euro voor jullie door naar “ Netwerk tegen armoede” zoals gevraagd. (  vermelding : gift Hilde – activiteit kinderen )

Bij de uitnodiging voor mijn feestje ( zie bijlage ) vermelde ik dat ik graag de jaarlijkse uitstap van jullie vereniging sponsorde omdat dat ook voor de kinderen een hele fijne dag is .

Ik heb zelf jarenlang les gegeven en weet uit ondervinding hoe belangrijk het is dat ALLE kinderen na de vakantie een leuke ervaring kunnen delen .

Ik weet dat jullie ook nog andere plannen hebben voor de kinderen en jongeren en weet dat mijn gift door jullie zeker goed besteed zal worden.

Heel graag gedaan,

Hilde en al mijn lieve en gulle schenkers

 • Zr Liesbeth Vancoillie op zondag 8 september haar diamanten kloosterjubileum vierde.

Familie en vrienden konden bij deze gelegenheid,  een storting doen waarvan de opbrengst verdeeld wordt onder verschillende projecten. Ûze Plekke is één van de goede doelen die in aanmerking komt.

Het mag nog even vermeld worden dat de Zusters van de Bermhertigheid Jesu Ûze Plekke al vaak  financieel steunden, en dat zowel in het verleden als tot op vandaag, we mogen hen hiervoor zeer dankbaar zijn

Voorbije activiteiten
 • Woensdag 18 september 2019: startavond van Welzijnsschakels Regionaal in Roeselare

Waren aanwezig voor Ûze Plekke: Patricia K., Marcella, Chantal, Angelino, Paul, Ignace

Het was de eerste contactavond van het nieuwe werkjaar. Stijn Vuylsteke stelde alle aanwezige WZS voor. Er waren twee nieuwkomers: Zonnebloem uit Kortrijk, die mensen ondersteunt en begeleidt die vrij komen uit de gevangenis, en Kantel uit St-Kruis, ons welbekend.

We verdeelden ons over 3 praattafels met als thema’s:

 • Met de WZS op weekend gaan. Enkele groepen, waaronder ook UP vertelden hoe ze dit aanpakten.
 • Hoe betrekken we mensen in armoede in onze werking. Enkele groepen, waaronder ook UP (Angelino), deelden hun ervaring
 • Kennis maken met het aanbod van basiseducatie (Open School)

We onthouden volgende belangrijke activiteiten in 2019-2020:

 • Woensdag 27 november 2019: Regiobijeenkomst Noord-West-Vlaanderen
 • Vrijdag 29 november 2019: Netwerkdag: ‘participatie van mensen met armoede-ervaring’
 • Zaterdag 28 maart 2020 in OC De Schouw in Lichtervelde – feest: Fino gaat op pensioen
 • Zaterdag 30 mei 2020: Pinksterpicknick nav 50 jaar WZZ – groot feest met optredens
 • zaterdag 21 september 18 uur: spaghetti-maaltijd georganiseerd door buurtzorg Oltoope, in De Korf, Ronsaardbekestraat 59 te Sint-Jozef Brugge

Aanwezig: Ignace, Noëlla, Marcella, Sabine, Yvan, Paul, Jacques, Chantal, Patricia K., Björn, Anna, Christel, Beatrice, Patrick VH en Chris

We werden zeer vriendelijk ontvangen door de organisator Hugo De Bondt die ons een drankje aanbood. We konden kiezen: fruitsap, cola of Cava.

De spaghetti was heel lekker, al mocht het wat pittiger (pikanter) zijn. Ûze Plekke bood een gratis drank aan tijdens de maaltijd.
Iedereen was content en zo gingen we terug naar huis.

Misschien tot de volgende keer !!

Noëlla

 • zaterdag 28 september: Algemene vergadering van Welzijnsschakels te Brussel

Was aanwezig voor Ûze Plekke: Ignace

Van het ministerie van Cultuur ontvangt WZS een omvangrijke subsidie. Om de 5 jaar moet WZS een nieuw beleidsplan opstellen. Hieraan hebben we gewerkt – we zochten de juiste formulering voor 3 belangrijke strategische doelstellingen van onze WZS:

 • Mensen met diverse sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden zijn gelijkwaardig en participeren in de groep, de buurt en de samenleving via ontmoetingsmomenten van de welzijnsschakelgroepen.
 • Welzijnsschakelgroepen geven mee vorming aan een inclusieve (waar je meetelt) buurt als onderdeel van rechtvaardige en duurzame (sterke) samenleving, zonder armoede, sociale uitsluiting en discriminatie.
 • Mensen met diverse sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden ontwikkelen en verspreiden samen expertise (deskundigheid) en competenties (vaardigheden) via lerende netwerken van mensen die zich vrijwillig inzetten samen met experten.

We verdeelden ons in 5 groepjes om te discussiëren over vijf thema’s: diversiteit – participatie – gelijkwaardigheid – inclusieve samenleving – duurzame samenleving.

 • Woensdag 2 oktober: startdag campagne welzijnszorg

Waren aanwezig voor Ûze Plekke: Ignace, Marcella, Noëlla, Anna, Patricia K.

Het eerste deel was een grote ontmoetings- en infomarkt met vele standen van verschillende Welzijnsschakels. Fino vroeg aan Ûze plekke om op die info-markt aan twee tafeltjes plaats te nemen om de bezoekers te woord te staan.

Noëlla, Marcella en Anna vertelden over de betekenis van Ûze Plekke voor hen persoonlijk. Patricia en Ignace vertelden over de medewerking van Ûze Plekke aan Brugge Dialoogstad.

Tijdens die info-markt waren er ook verschillende workshops over Liturgie, Welzijnsschakels, Lager onderwijs en Politiek. Ook waren er huiskamergesprekken rond solidariteit met Peter Peene, Marijke Deconinck en Dominiek Ballegeer. De bezoekers konden stempels verzamelen om een CD te winnen.

Ook werd doorlopend de campagnefilm: ‘Take goor care of my Baby’ vertoond.

Het tweede deel was een slotspektakel met verschillende toespraken, een getuigenis voor meer solidariteit, een oproep om zelf een affiche te maken van de campagne, alles doorspekt met een ludieke sketch, waar ik Ivan Lemenu meende te herkennen.

 • Zaterdag 12 oktober: Werelddag van verzet tegen armoede in Brugge

Waren aanwezig voor Ûze Plekke: Ignace, Mieke, Ann, Marcella, Patricia K. en Björn

De manifestatie dit jaar bestond uit 2 delen:

– In de voormiddag was er een marktactie op ’t Zand te Brugge. De voorbijgangers werden aangesproken om aan het ‘Rad zonder Fortuin’ te draaien om zo bij een bepaald item een drietal vragen over armoede te beantwoorden. Zo kon men (symbolisch) een ticket winnen voor de film die in de namiddag vertoond werd.

Marcella en Patricia werkten hieraan mee.

– In de namiddag werden we uitgenodigd in de zaal van het CC Daverlo te Assebroek om het programma van deze werelddag bij te wonen met het thema: ‘Solidariteit blijft broodnodig’.

Jo D’Haenens startte met een gevatte inleiding waarbij hij de nieuwe regeringsverklaring van de Vlaamse overheid niet spaarde.

Vervolgens werd de Vlaamse (Oostendse) kortfilm ‘Take good care of my baby’ ingeleid door karen Viaene van Samenlevingsopbouw en vertoond. Een aangrijpend verhaal over zichtbare solidariteit tussen kwetsbare mensen. Na de film nodigde Hilde Demuynck Van Vormingplus ons uit om de belangrijkste solidariteits-momenten, die ons opgevallen waren in deze film, te verwoorden.

Ten slotte werden drie getuigenissen gegeven over solidaire kracht:

– Chris Cockuyt stichter van ‘Stroatmoaten’ getuigde hoe solidaire kracht ontstaat als men mensen uit een buurt in contact brengt met elkaar en naar elkaar toe laat groeien.

– Patrick Verbrugghe getuigde hoe hij samen met gedreven vrijwilligers ‘Kantel’ op Sint-Kruis heeft doen ontstaan door elke week een gratis gezonde vegetarische maaltijd aan te bieden aan wie nood heeft, een maaltijd klaargemaakt met giften van grootwarenhuizen.

– Pablo Annys, schepen van sociale zaken somde de verwezenlijkingen van Stad Brugge op gebied van solidariteit:

– Vierkant tegen eenzaamheid (Stroatmoaten is daar een voorbeeld van)

– Ouderen verkiezen om steeds langer thuis te blijven. Dit vraagt aandacht en actiepunten.

– Brugfiguren worden vanaf september 2020 aangesteld om samen met de basisscholen van Brugge noden en tekortkomingen te rapporteren aan het beleid.

Muzikaal intermezzo’s door Kuusi. Als slot werden we verwacht in een aanpalend schoolgebouw voor een receptie met lekkere broodjes van Sobo. De CM zorgde voor de bediening van drank en broodjes olv Christine Lemahieu.

 • Maandag 7 oktober: dagelijks bestuur
 1. Al een tijdje geleden hebben we het gehad over de herinrichting van ons lokaal, maar daar zijn we het nog niet over eens wat we zullen doen. Op maandag 9 december zullen we in ons lokaal de meubels herschikken. Benieuwd hoe dat zal zijn???. We spreken af 9 dec op onze ontmoetingsavond.
 2.  Op woensdag 20 november nodigen we opnieuw de geburen en geïnteresseerden uit voor een pannenkoekennamiddag. Niet te missen.
 3.  Een groepje studenten van het Technisch Instituut Heilige Familie, voor ons bekend als de Maricolen, komt volgend jaar op 17 februari naar Ûze Plekke. We zullen het hebben over onze werking.
 4. We werken verder aan het tot stand komen van ons promotiefilmpje. We hebben daarvoor een sponsoringsbedrag ontvangen van Summer Taste. We proberen in zee te gaan met Ivan Lemenu.


Interview door Nancy ( Van Mullem)

Interview van Christiane door…

Ik ben al vanaf het begin bij de opstart van Ûze Plekke, samen met Benedikte, Lieve, Cecile en Carlos. Er was twee jaar voorbereiding nodig zoals kennis op doen, hoe kunnen we de mensen ondersteunen en sterker maken. we hadden eerst een heel andere kijk, onze overschot van eten naar mensen brengen, helpen op materieel vlak, maar dat was niet het doel. Zo is Ûze Plekke ontstaan. Uit ervaring weet ik dat het voor veel mensen in armoe moeilijk is om daarmee naar buiten te komen, eens ze het doen is het een aanpassing voor hen.

Wij als vrijwilligers hebben ook onze last die we dragen, we vertellen het niet graag aan jullie, we lopen er niet mee te
koop net als mensen in armoe, maar eens we erover gesproken hebben staan we ook dichter bij elkaar. We leren van jullie en jullie van ons, dat is een prachtige wisselwerking en heeft aan beide zijden tijd nodig. Momenteel ben ik blij om eens een uur bij de mensen van Ûze Plekke te zijn, want ik zie jullie graag.

Ûze Plekke mag niet blijven steken in het oud patroon, eens iets nieuws proberen ook al mislukt het… de volgende keer is het dan wel beter.


Lach van de maand


Tot slot
Dit was het tweede nummer van Ûze Gazette voor het werkjaar 2019-2020.
Artikels, mededelingen en verslagen worden verwacht ten laatste op maandag 2 december bij Nancy of Boudewijn.
Nummer 3 van het werkjaar 2019 – 2020 verschijnt op maandag 9 december.