ÛZE GAZETTE Werkjaar 2017 – 2018

Nummer 10

11 juni 2018

Ter overweging

Moed verzamelen doe je

een beetje zoals hout sprokkelen.

Je zoekt kleine takjes

niet te zwaar om te dragen

en je neemt daar alle tijd voor.

( Kris Gelaude)


Onze jarigen

We wensen een gelukkige verjaardag aan…

18/06/1950    Dupon Christiane 03/07/1998    Meuleman Yana
19/06/1984    Claeys Natasha 05/07/1956    Carette Grace           
21/06/1947    Vrancken Irena 14/07/1974    Vanovermeire Christel
22/06/2015    Claeys Sonia 22/07/2007    Hillewaert Yluna
23/06/1952    Verstraete Ludo 27/07/2005    Verschraegen Kiraya
25/06/2007    Kesteloot Dobly 05/08/1946    Robyns Maria           
27/06/1960    Arnoys Dominique 10/08/1958    Janssens Nadine
02/07/1956    Keters Patricia 28/08/2002    Meuleman Dylan
03/07/1962    Van Hee Patrick 06/09/2006    Meuleman Quentin


Wist je dat...?
 • dit de tiende en laatste Ûze Gazette is van het werkjaar 2017-2018 en dat het eerste nummer van 2018-2019 verschijnt in september …
 • wie nog niet ingeschreven is voor de driedaagse of nog moet betalen dit best zo vlug als mogelijk doet bij Christiane
 • er voldoende inschrijvingen zijn voor het bezoek aan Aquafin. Het gaat door op maandag 16 juli. Samenkomen om 13.30 uur aan Ûze Plekke
 • Ûze Plekke op 30 mei van het stadsbestuur van Brugge, dienst welzijn, een cheque van 3000 euro ontving…

 • Patrick P. opnieuw andere telefoonnummers heeft:
  • Telefoonnummer: 050 788069
  • Gsm-nummer: 0470 785907
 • tijdens de 12de vredeswake Wakker voor Vrede een sterk en opmerkelijk pleidooi hield voor leiderschap met een menselijk gelaat. “De wereld die wij willen, is een wereld waarin menselijkheid het kompas is van leiders, het eerste en belangrijkste principe om naar te spreken en te handelen…”

 • de 12de Langemarkse vredeswake dan toch niet het sluitstuk was van vier jaar ‘Wakker voor Vrede’ want op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018 komt er een groots ‘orgelpunt’… 24 uur lang wordt het centrum van Langemark een oefenterrein voor de vredeskunst

 • halverwege mei het Belgische Statistiekbureau de nieuwe bedragen van de armoedegrens publiceerde…

Vermits vrijetijdsparticipatie deze als een criterium voor de financiële maatregelen hanteert, informeren we jullie hierover.

EUROPESE ARMOEDENORM
De recentste cijfers haalden we bij de FOD Economie – Algemene Directie
Statistiek en Economische Informatie:
alleenstaande 1.139 euro
koppel 1.708 euro
koppel met 1 kind (jonger dan 14 jaar) 2.050 euro
koppel met 2 kinderen (jonger dan 14 jaar) 2.392 euro
koppel met 3 kinderen (jonger dan 14 jaar) 2.734 euro
alleenstaande met 1 kind (jonger dan 14 jaar) 1.481 euro
per extra kind vanaf 14 jaar: 569 euro extra
per extra kind jonger dan 14 jaar: 342 euro extra.
BRON: http://www.armoedebestrijding.be/cijfers_aantal_armen.htm

 • kinderen in armoede vinden dat er geen sprake is van gelijke kansen op school…

Dat blijkt uit een alternatief rapport van Unicef België, getiteld ‘What do you think?‘, waarin kinderen en jongeren zelf zeggen hoe zij het respect voor hun rechten in ons land beleven en wat ze graag zouden zien veranderen.

De gelijkheid van kansen op school is een van de belangrijke thema’s in het rapport. “De kinderen ervaren al op heel jonge leeftijd dat het schoolsysteem twee snelheden heeft. Er zijn scholen voor ‘de armen’ en scholen voor ‘de begoeden'”, klinkt het. Kinderen in armoede vinden dat er geen sprake is van gelijke kansen op school. Ze willen dat alle scholen aan alle kinderen dezelfde kansen geven en dat de leerkrachten gemotiveerd zijn, naar hen luisteren en hen helpen om te slagen. De kinderen vragen om een einde te maken aan pesterijen en stress, maar ook om maatregelen te nemen tegen het watervalsysteem en de schooluitval.

De kinderen die in de armere wijken wonen, zijn zich bewust van de sociale kloof. Ze kwam vaak aan bod tijdens de gesprekken met kinderen en jongeren tussen 2010 en 2017. Hun woonwijk is de plaats van vriendschap en plezier, maar even vaak het toneel van geweld en spanningen.

 • we opnieuw zullen deelnemen aan het startmoment Welzijnszorg in Kortrijk

Woensdag 26 september 2018 vanaf 18u30 in Vives, Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk

PROGRAMMA

18u30: Onthaal en infomarkt
19u45: Podiumprogramma met Ides Nicaise
20u40: Info- en praktijksessies
21u40: Receptie

Deelname is gratis. Inschrijven kan na de zomer op www.samentegenarmoede.be.
Daar vind je ook een uitgebreid programma

 • we vorige woensdag te gast waren bij Welzijnsschakels regionaal te Roeselare voor de contactavond…

We kregen de kans om nieuwe kinderboeken mee te nemen voor de vereniging

Onze bibliotheek werd uitgebreid met volgende exemplaren:
– Lena’s muur van Jeroen Van Haele (Lannoo)
– De roep van de wilde kat van LInda Newbery (Lannoo)
– Vergeten Verleiding van Marja Kema (Lannoo)
– Bloeddroom van André Boesberg (Lannoo)
– De groene Gen van Els Launspach (Lannoo)
– Een meisje van karton van Stefan Boonen (Clavis)

 • de datum van 9 maart 2019 voor ons gereserveerd is voor de opvoering van het nieuw toneelstuk INGEBROKEN van theatergroep Speranza
 • Angelino een verslag doorstuurde van een gesprek met Zora Vanborm, leerling van het 6de jaar Sociale technische wetenschappen uit het Sint – Godelievecollege te Gistel…

Gezien wij het belangrijk vinden om zoveel mogelijk mensen en ook scholen bij ûze plekke te betrekken, kon ik de vraag niet naast me neerleggen om met haar in gesprek te gaan.

De vraag was : Ik moet op zoek gaan binnen onze maatschappij hoe bepaalde doelgroepen participeren aan onze samenleving, wat er goed of minder goed verloopt, wat kan er beter en hoe kunnen we dit aanpakken. Vanuit deze invalshoek wil ik graag met iemand spreken die rechtsreeks in contact staat met mensen in armoede.
Het was een verhelderend gesprek voor haar waar ze mee aan de slag kon gaan.

Voor mij is één ding duidelijk dat Brugge al heel veel doet voor mensen in kans-armoede, maar het niet altijd krijgen en ook niet weten dat ze er recht op hebben.

– Automatische toekenning zou hier een oplossing zijn.
– Mensen een menswaardig inkomen geven dat gelijk staat met de levenskwaliteit van 2018.
– De drempel voor de buitenwereld verlagen, zodat mensen die in moeilijke situaties komen sneller naar buiten treden.
– Het samen onder één dak wonen stimuleren, en ze daarvoor niet afstraffen.
– Meer betaalbare woningen aanbieden ook op de privé markt.
– Welzijnsschakels erkennen als mede-partner van sociale diensten. Want ook wij hebben veel te bieden naast die diensten.
– Nog meer inzetten op scholen om de armoede te breken.

Zo dat is een greep uit de vraagstelling van de student.

Wat voorbij is...
 • Woensdag 2 mei: kerngroep Brugge dialoogstad over dierenwelzijn

Louis en Patricia namen deel
Op het volgende werd er gefocust:

– Toelichting van uit het dieren dispensarium
– Wat betekenen dieren voor mensen in armoede -à focus op ervaringen/ moeiliikheden
– Aanbevelingen

1. Toelichting dispensarium

Hier kunnen mensen met een laag inkomen hun huisdier correct laten verzorgen en opvolgen. Het biedt zowel preventieve (vaccinaties, sterilisatie en castratie) als curatieve diergeneeskundige zorgen. Op deze manier wil men mensen met een laag inkomen een hart onder de riem steken. Personen met een hoger inkomen, maar met vaste kosten wegens een chronische ziekte of terugbetaling van schulden, kunnen er ook beroep op doen’
De verschillende dispensaria werden opgericht onder impuls van de Stichting Prins Laurent. Na vestigingen in Brussel (geopend in 1996), Luik/ Seraing (geopend in 1997), Antwerpen (geopend in 2001) en Hornu (geopend in 2005) is er nu ook een dispensarium in Gent. Locaties worden gekozen op basis van toegankelijkheid en kansarmoede-buurt.
In alle dispensaria samen worden er maandelijks meer dan 1.000 dieren verzorgd in en het aantal verzorgde dieren neemt voortdurend toe.
De inschrijving is 10 euro per dier, twee maal per jaar, In WVL is er op vandaag geen dispensarium.

2. “Focus op ervarinqen en moeilijkheden voor mensen in armoede

– Reacties/ Vooroordelen van andere bewoners / buren
– Moeilijkheden voor mensen die dak- en of thuisloos zijn, wat met huisdieren bij ‘mogelijke’ verhuis of verblijf in een opvangsituatie of in crisis situaties
– Dieren worden soms meegenomen op plaatsen waar anderen problemen hebben met de aanwezigheid
– Kostprijs voor het houden van huisdieren
– Vooroordelen tov mensen in armoede en huisdieren
– Mensen in armoede worden anno 2018 nog gedwongen om afscheid te nemen van huisdieren -) schuldenregeling
– Zorg voor huisdier primeert boven eigen zorg
– Spanningsveld financiële component en mogelijke onbewuste verwaarlozing : Aandachtspunt verwaarlozing/mishandeling is iets van alle soorten groepen
– Kosten asiel/ Attitude bij het langsbrengen huisdier (vooroordelen/ negatieve waardeoordelen ) -) te hoog -) gevolg dumpgedrag
– Clausules in huurcontract/ discriminatte voor mensen op de woningmarkt zowel op de privémarkt als sociale woningmarkt – Anonieme klachten over mensen in armoede en hun huisdieren -) controle dierenwelzijn
– Uitstelgedrag medische kosten
– Shoppen met huisdieren / verkopen huisdieren
– Tijd/ energie is soms niet aanwezig om een optimale zorg op te nemen door verschillende problematieken
– Moeilijkheden bij verhuis / al dan niet meenemen van huisdieren
– Mobiliteit en huisdieren / kostprijs voor huisdieren meenemen met de trein
– Zinvol om cursus te organiseren hoe omgaan met huisdieren

3. Aanbevelinqen

– opening dispensarium binnen WVL is enkel mogelijk mits een samenwerkingsverband met een lokale overheid
– TO DO

• mogelijkheden bekijken naar oprichting dispensarium binnen Brugge
• Opmaak totaal kostenplaatje + vergelijking met andere steden + investering die gedaan wordt vanuit de lokale overheid
• Gesprek aangaan met sociale huisvesting
Focus op de verschillen in de sociale huisvestingsmaatschappij
Criteria inkomen bekijken/ herbekijken + eventuele uitbreiding voor ondersteuning van dieren bv. dierenvoedselbank + kijken naar het inkomen en hierdoor vallenheeI wat mensen uit de boot
Gesprek met asiel:

o Uitwerken sociale clausule voor asiel bij crisissituaties
o Attitude bij terugbrengen huisdieren
o Bestaat er een sociaal tarief ?

Volgende kerngroep is op 12 september 2018 met als agenda: Eenzaamheid o Hulp- en dienstverlening o Planning werkjaar 2018-2019.

 • Donderdag 3 mei : Bijeenkomst “ieders stem telt”

Marcella en Louis waren erbij en Patricia was verontschuldigd.

Het was de bedoeling om de prioriteitennota van 17 april nog beter gestructureerd en overzichtelijker voor te stellen in een memorandum. Het zal dan worden overgemaakt aan de politieke partijen om op uitnodiging van hen, het samen door te nemen.
De volgende bijeenkomst is voorzien op donderdag 7 juni 2018.

 • Woensdag 18 april: schakelvorming 3 van WZS

Chantal, Dominique en Louis namen deel.

We lieten de oorzaken van armoede in onze maatschappij benaderen door mensen met en zonder armoede-ervaring. Vanuit de vaststellingen werd er op zoek gegaan naar olossingen.
Gelijke kansen geven aan elkaar groeit vanuit solidariteit, openheid en respect voor ieders “anders zijn”. We zetten onze ervaring en kennis in om de omgeving bewuster te maken v/h onrecht van uitsluiting door armoede of afkomst.
We werden in kleine groepjes ingedeeld om te bekijken wat er in de groepjes leefde dat kon leiden tot duidelilk, concrete en haalbare acties, De groepjes wisselden dan hun bevindingen uit’

 •  Zondag 20 mei begeleide fietstocht

Vertrek om 14.30 uur aan de Scheepsdalebrug.

Er is ook mogelijkheid om samen te komen om 14u aan de voorkant v/h spoorwegstation in Brugge, om dan samen te vertrekken naar de Scheepsdaelebrug.

De groep wordt beperkt tot, om en bij, 15 personen.

Klik HIER voor een fotoreportage

 • Dinsdag 22 mei werkgroep onbetaalde schoolfacturen. ( verslag Angelino)

De werkgroep terug samen in de Boeverie. We hebben nu toch al wat vergaderd rond dit thema. We gaan nu over tot acties die in korte tijd kunnen gerealiseerd worden.

– Vb: tweedehands boekenbeurs voor boeken die aangekocht moeten worden, geen werkboeken of huurboeken. Elke leerkracht moet bekijken welke boeken degelijk nodig zijn. Dit wil zeggen boeken die meermaals gebruikt worden. Boeken die te weinig gebruikt worden ze niet laten aankopen maar vervangen door copy’s.
– Aankoop materialen die nodig zijn, geen merken opleggen of de school koopt ze aan. Aankopen in grote aantal komt goedkoper uit.
– Uitstappen: elke leerkracht moet de uitstappen vastleggen voor het volgende schooljaar. Maar die worden door de directie nagekeken als ze verantwoord is. Ook moeten ze de prijzen drukken op die manier kan elke student mee.
– Ouders moeten duidelijk weten bij wie ze terecht kunnen voor bepaalde problemen. Nu weten ze dit niet en dat is een drempel als het via, via moet gaan.
– Hoe gezinnen benaderen waar je vermoedt dat er zich een probleem voordoet. Iemand aanstellen die dit opneemt of een ervaringsdeskundige in dienst nemen.

Dit zijn proefprojecten om te kijken wat werkt en wat het verschil maakt. Er is besloten om de werkgroep nog een jaar aan de slag te laten gaan. Wat uiteraard goed nieuws is.

 • Donderdag 31 mei: eindevaluatie met studenten Howest ( verslag Angelino)

Op 31 mei kwamen we voor de laatste keer samen voor een eindevaluatie. De samenwerking met een groep studenten was voor ons een grote uitdaging. Want dit is de eerste keer dat we die stap zetten. Ze werden goed door onze leden ontvangen en stonden open voor vernieuwing.

– Zij hebben onze werking kritisch onder de loep genomen. De leden bevraagd , een spelletje in elkaar gestoken( over de streep).
– Van daaruit kwamen er dan acties zoals een nieuwe folder, een affiche, aanmaak Facebook, een opendeurdag, enz…
– We hebben toch samen ûze plekke een gezicht gegeven dit door te flyeren en mensen aan te spreken. Hieruit bleek toch dat veel mensen ûze plekke kennen MAAR niet weten wat we deden. Zo zie je maar wat het kan teweeg brengen naar buiten komen.
Het was een succes wat de studenten deden het is nu aan ons dit verder uit te bouwen.

De studenten zijn in hun opzet geslaagd en kregen dan ook een zeer goed toegekend.
Er waren natuurlijk ook momenten die anders konden die hebben we hen dan ook meegegeven naar de toekomst toe. Het toont nogmaals aan hoe moeilijk het is om zich in te leven in de wereld van mensen in kans-armoede.

Een dikke proficiat en dank voor hun inzicht en inzet voor onze organisatie

 • Vrijdag 1 juni vrijwilligersfeest ( verslag Angelino)

Op vrijdag 1 juni werd ik uitgenodigd op dit feest. Dit feest werd georganiseerd door WZZ, WZS en broederlijk delen. Gezien ik niet ter plaatse kon geraken heeft Ignace me tot ginder gebracht, waar ook hij kon meegenieten.
We werden ontvangen met een hapje en een drankje.

Daarna konden we aanschuiven aan een kaasbuffet met verschillende soorten broodjes.
Maar daar bleef het niet bij, we werden in groepjes verdeeld, om in elkaar gestoken spelletjes ten uitvoering te brengen. Alle spelletjes waren in het teken van een vrijwilliger zijn.
Tijd speelt een belangrijke rol, dus moest ik zo dicht mogelijk tellen tot 1 minuut met ogen dicht. Helaas was ik niet de winnaar maar zat er 3 seconden naast.( 57 sec)

Een vrijwilliger is ook een volhouder, dit kon je aantonen met een servet omhoog en draaien een heel liedje lang. Daar lieten we ons niet kennen.
Het leukste was wel (Ine zegt) als ze dit zei moest je het uitvoeren maar als ze die woorden niet ervoor zei mocht je het niet doen. Dit was lachen geblazen.
Daarna konden we nog genieten van een dessert.
Het was een heel leuke avond.
Bedankt

 • Vrijdag 1 juni Samenkomst Langste Tafel

Er werd terug samengekomen in de Hoogstraat 9 8000 Brugge. Louis nam hieraan deel.

Het evenement zal doorgaan op donderdag 27 september van 12 tot 14.30 uur, in de binnenruimte v/h spoorwegstation, aan de achterkant. Alle organisatorische details werden doorgenomen en aan verantwoordelijken en uitvoerders toegewezen. De volgende bijeenkomst is voorzien op woensdag 5 september om 9u op hetzelfde adres.


Wat nog komt...
Woensdag 13 juni 19.30 uur werkvergadering 17 oktober
Dinsdag 19 juni 19 uur algemene vergadering Brugge dialoogstad
Maandag 25 juni 19.30 uur ontmoetingsavond: planning volgend jaar en afsluiten voorbije jaar
Zaterdag 30 juni 14.30 uur feest in ’t Park, minnewater

Samenkomst met Patrick P. om 14.30 uur aan de luifel op het eiland

Maandag 9 juli 19 uur werkgroep driedaagse
Maandag 16 juli 13.30 uur bezoek aan Aquafin
Zondag 22 juli 14 uur wandeling olv Miet
Zaterdag 4 augustus 18 uur deelname aan Summer Taste in Dudzele
 Woensdag 22 augustus 9.30 uur station Brugge Stranddag Zeebrugge
Vrijdag 31 augustus

tot zondag 2 september

driedaagse
Maandag 10 september 19.30 uur ontmoetingsavond
Alvast te onthouden voor september

 • Maandag 10 september: 19.30 uur ontmoetingsavond
 • Donderdag 13 september 19.30 uur : contactavond WZS Roeselare
 • Woensdag 26 september 19 uur – startmoment campagne WZZ in Vives Kortrijk
 • Donderdag 27 september:
  • debatavond met politici in Magdalenazaal
  • 12 tot 14.30 uur: de langste tafel


Vrijetijdsparticipatie
 • Begeleide activiteiten

We hebben voor juli en augustus een ruime selectie van activiteiten voor kinderen en jongeren (Sportkriebels, belevingstochten tussen de Triënnale-installaties, muziekkampen, programmeerkamp, Bomboclat, Glow in the Dark), gezinnen (de stranddag van Start to Move)en volwassenen (MAFestival, Moods, Kathedraalconcerten, stranddag, Fedekam Taptoe, begeleide wandelingen in het kader van de Triënnale, Velo Baroque, Bomboclat).

 • Suggesties voor juli en augustus: Brugge leeft als nooit tevoren. Wij sprokkelden informatie over een heleboel (bijna) gratis evenementen samen.
 • Woensdag 27 en donderdag 28 juni aan de balkonrotonde, achterkant station belgium HOMELESS CUP – FINALE TOERNOOI

Een spetterend tweedaags straatvoetbaltoernooi met homeless teams uit heel België en gastteams uit Nederland en Engeland. Kom jouw favoriete team aanmoedigen! Het wordt een heus tweedaags event met: voetbal, muziek, een fotobooth, uitwijken,…etc. Zeker de moeite om eens langs te komen!

Toegang tot het evenement is volledig gratis.

Meer informatie over de begeleide activiteiten en over de suggesties kan je vinden in de brochure of bij Bart Hollevoet.
Menu van de maand

Visgratin met broccoli

Ingrediënten voor 4 personen

 

Benodigdheden:

 • 400 g Alaska pollak (diepvries)
 • 2 broccoli ’s
 • 150 g geraspte kaas
 • 1 ei
 • 600 g aardappelen
 • 30 g boter
 • 40 g bloem
 • Peper zout nootmuskaat
 • melk
Voorbereiding

(ontdooitijd + 30 min.)

 • Laat de vis oppervlakkig ontdooien en dep droog.
 •  Schil de aardappelen en snij ze in blokjes.
 • Verdeel de  broccoli ’s in roosjes

Bereidwijze

± 30 min. + 20 min. in de oven

 1. Verwarm de oven voor op 180 °C.
 2. Kook intussen de aardappelblokjes 20 min. gaar in licht gezouten water. Giet af en pureer samen met het ei en wat melk. Kruid met nootmuskaat, peper en zout.
 3. Stoom de broccoliroosjes of kook ze ± 10 min. in licht gezouten water. Giet af.
 4. Maak de saus: smelt de boter in een kookpot en roer er de bloem onder. Laat even al roerend drogen op het vuur. Giet de melk er beetje bij beetje bij, tot u een gladde saus hebt. Voeg 100 g geraspte kaas toe en meng goed. Kruid met nootmuskaat, peper en zout.
 5. Verhit wat boter in een pan en bak de vis ± 2 min. goudbruin aan elke kant. Kruid met peper en zout.
 6. Beboter een ovenschotel (1 eetl.) en leg er de puree in. Verdeel er vervolgens de vis en dan de broccoliroosjes over. Giet er ten slotte de kaassaus over.
 7. Werk de schotel af met wat geraspte kaas en zet ± 20 min. in de voorverwarmde oven.

Smakelijk !!!


Lach van de maand


Tot slot
Dit was het laatste nummer van Ûze Gazette voor het werkjaar 2017-2018.
We beginnen een nieuw werkjaar: 2018 – 2019

Teksten binnen ten laatste op woensdag 5 september.

Nummer 1 van het werkjaar 2018 – 2019 verschijnt op maandag 10 september.