ÛZE GAZETTE Werkjaar 2017 – 2018

Nummer 8

16 april 2018

Ter overweging

Ook in het leven komt er soms wel eens een storm voorbij. Je kunt wachten tot de storm weer gaat liggen, of je kunt ervoor kiezen om te leren dansen in de regen.

 

.


Onze jarigen

We wensen een gelukkige verjaardag aan…

21/04/1947      Mariën Paul 09/05/1948      Lefebure  Anna 
22/04/2011      Jonckheere Jersey 09/05/1962      Steel  Jan
27/04/2004      Jonckheere  Yolanda 11/05/1946      Vanderbeke Eliane
01/05/1982      Van Acker  Sandra


Wist je dat...?
 • Bénédicte en Ludo voor de vijfde maal fiere grootouders werden. .. Ze mochten een flinke kleindochter verwelkomen met de naam Hazel. De ouders vragen geen geschenkje maar willen graag dat Gandalf gesteund wordt.
 • Patrick Pieters niet meer beschikt over een vaste telefoon en alleen nog te bereiken is op zijn GSM 0479 455 973.
 • Els, de dochter van Noël Ramon, op de leeftijd van 51 jaar is overleden. We leven mee met de familie bij dit afscheid.
 • Ann V. ons uitnodigt voor een benefietconcert … kaarten zijn bij haar te bekomen.

 • Een tiental mensen bijeenkwamen om in Sint-Kruis een welzijnsschakel op te richten… Angelino en Fino waren ook aanwezig. Angelino schrijft:

‘Wij zijn er om met raad en daad te helpen om een goede werking tot stand te brengen en hen ook bewust maken dat het niet allemaal zo gemakkelijk is als ze soms denken.
Dit zal zeker gepaard gaan met vallen en opstaan, blijven verkennen is hier de boodschap en luisteren naar de mensen.
Ik gebruik vooral mijn ervaringen vanuit Ûze Plekke
Op deze vergadering was Marieke van welzijnsschakel Assebroek uitgenodigd. Zij bracht ook haar ervaringen in: de moeilijkheid om mensen te zoeken, wat doen zij, wat hebben ze al geprobeerd, hoe belangrijk is de draagkracht, wat zijn de drempels.’

 • Bénédicte laat weten; ‘ Ik kreeg folders van de WVL Basisgroepen

Van 23/07 tot 30/07 organiseren ze in Heuvelland (Loker) een vakantie
Mensen van UP zijn welkom en kunnen zich hiervoor inschrijven
Volw. €150
Kinderen 7j-12j: € 75
beneden de 7j symbolische bijdrage
Mensen met een leefloon kunnen bij het OCMW een tegemoetkoming aanvragen. (enkel voor verplaatsing en betalende activiteiten, niet voor verblijf en maaltijden).
Bij financiële problemen kan er omtrent de prijs nog overlegd worden.
Alle resterende kosten worden gedragen door de organisatie.
Voor meer informatie of inschrijving
Contact adres: Geert & Rose-Anne Tuerlinckx
Van Leeg tot Zand 43
8200 St Andries
050/31 91 77
0474 93 46 23
Er liggen enkele folders in ons bureau

Wat voorbij is...
 • Zondag 18 februari: spaghettifeest Gandalf

Ûze Plekke was opnieuw aanwezig met een grote delegatie!

 • Verslag v/d werkgroep “Ieders stem telt“ die doorging op 7 maart 2018

Aanwezig van Ûze Plekke waren Marcella, Patricia en Louis.

Op de agenda stond de opmaak van een prioriteitennota om een uitdagende eisenbundel voor te leggen aan de politieke partijen. Na heel wat overleg ziet de nieuwe indeling er als volgt uit:

 1. Nood aan een armoedebeleid
 2. Een stad waar iedereen zijn menswaardige plaats heeft
 3. Een stad waar problemen zoveel mogelijk worden voorkomen, eerder dan ze te moeten oplossen
 4. Een stad dicht bij de mensen: groter belang geven aan wijk- en buurtwerk
 5. Een stad toegankelijk voor eenieder

De nieuwe indeling wordt tegen de volgende bijeenkomst uitgeschreven in termen van vragen, visie en bedoelingen. De volgende bijeenkomst is op 17 april om 9u, waar dan zal worden overgegaan tot de inhoudelijke eindredactie van deze indeling, de voorbereiding v/d gesprekken met de verschillende politieke partijen om uiteindelijk te komen tot het latere openlijke debat.

 • Zaterdag 10 maart: solidariteitsmaal

 • 12 maart namiddag

Aanwezig namiddag :
– Studenten Maricolen: Amy, Jessey, Floortje, Febe, Jolien, Tijl en Cheyana
– Leerkrachten Maricolen: Marie en Lieve
– Ûze Plekke: – crea-namiddag: Nancy VM, Patricia DV, Jacques, Mieke, Marcella, Dominique, Bénédicte, Nancy VS, Viviane
– Ook aanwezig: Yvan, Paul, Ignace, Angelino, Patrick P, Muriel, Anna, Jos Arickx

1. Voorstelling werking Ûze Plekke aan studenten Maricolen
Om 13.30 waren Yvan en Angelino al present om de Eymard zaal en de powerpoint klaar te zetten en de 7 studenten en de 2 leerkrachten van het Technisch Instituut Heilige Familie (Maricolen) te ontvangen. Angelino startte om 14.00 uur met de presentatie van de werking van Ûze Plekke en gaf tevens zijn getuigenis als ervaringsdeskundige. De studenten vertelden ons nadien dat het voor hen een bijzondere ervaring was.

2. Crea-namiddag
We startten om 14.00 uur. Onder de deskundige leiding van Nancy VM werden er figuren getekend op papier en nadien ingekleurd met verf. Patricia DV leerde hoe je papieren doosjes kunt maken uit glanzend gekleurd papier en die mooi versieren. Na de voorstelling van Ûze Plekke konden de studenten van de Maricolen ook genieten van de crea-namiddag

3. Croque-monsieur festijn
Om 17.00 uur maakten de studenten samen met hun leerkrachten alles klaar voor de croque-monsieurs. De groenten werden gesneden, de apparaten opgesteld en de tafels klaargezet om te kunnen smullen. Tegen 17.30 uur was de Eymard gevuld met de aangename geur van de croque-monsieurs. Tegen 19.15 uur waren alle borden en bestek afgewassen en stond de zaal klaar voor de ontmoetingsavond.

Klik HIER voor een uitgebreide fotoreportage van de crea-namiddag.

 • Vrijdag 16 maart :Reflectiegroep van welzijnszorg

Na lange tijd kwamen we terug samen in Brussel. Ik ( Angelino ) vertegenwoordig hier ûze plekke. Dit is het thema waar we het komend jaar willen actie ondernemen.
Onze kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Zij maken de wereld van morgen , zij moeten kunnen dromen , leren en groeien. Ze starten niet met een wit blad. De maatschappij zoals ze er is , wordt hun leefwereld , waar ze verder op bouwen.

De context waarin kinderen en jongeren opgroeien is sterk verschillend.
Elke leerling heeft z’n eigen context. Kansrijk en kansarm komen samen op de schoolbanken. Uit elk kind het allerbeste halen moet de doelstelling zijn van het gehele onderwijs.
De realiteit is echter anders. Kinderen uit gezinnen in armoede hebben meer kans op slechtere schoolresultaten , op zittenblijven , op schoolmoeheid. Hebben ze minder talent? Nee!!! Het zijn meestal de leefomstandigheden die hen minder kansen geven.
Hoe kunnen scholen hierop inspelen , Wat moet een school vooral NIET doen tegenover kinderen en jongeren. Op welke manier herkennen ze armoede in de klas , wat als ze het bemerken , kan een ervaringsdeskundige hier een meerwaarde zijn.
Allemaal vragen waar we proberen antwoorden op te vinden met respect voor alle partijen.
Angelino M.

 • Maandag 19 en 26 maart : kooklessen met Christiane

 • Donderdag 22 maart 2018: algemene vergadering van Brugge Dialoogstad.

Patricia en Louis namen deel en Angelino was verontschuldigd.

Het CAW organiseerde een ‘Infomoment ‘ met de verantwoordelijke van de Colruyt-actie Aan tafel in 1-2-3 euro. Het infomoment vond plaats op 12 maart. Er was een grote opkomst en interessante uitleg. Het CAW zal zelf als toeleider optreden maar alle geïnteresseerde verenigingen/organisaties kunnen zich eveneens als toeleider laten registreren bij Colruyt.

Hilde Coudenys van het Steunpunt ‘ Data en analyse van de Provincie’ licht de kansarmoedeatlas toe aan de hand van een powerpoint. St-Jozef scoort niet langer als kansarme buurt; dit komt door demografische wijzigingen in de loop der jaren. Lokaal beleid is niet in de mogelijkheid kansarmoede weg te werken gezien het vooral over items gaat die Vlaamse en Federale materie zijn.

Vandaag worden definitief de thema’s vastgelegd van de dialoogtafels + welke vereniging of organisatie een bepaald thema zullen trekken en begeleiden. Een voorlopig overzicht ziet er als volgt uit:

1.Betaalbaarheid / Trekker: Samenlevingsopbouw (Paul) + Ûze Plekke

2.Toegankelijkheid; wordt opgesplitst in 3 subtafels

 •  Duidelijke schriftelijke informatie/ Trekkers: vragen aan OCMW (ook werkgroep ‘Klare taal’), CAW, mutualiteit?
 •  Drempels voor gezondheidszorg / Trekker: ‘t Sas
 •  Recht op basisinformatie en -zorg / Trekkers:?

3. Patiëntenrechten, / Trekker: vragen aan Nele De Wachter

4. Ambulante psychische gezondheidszorg / Trekker: vragen aan CGG /Tejo

5. Eerstelijnszorghervorming / Trekker: vragen aan Bert Desmet, OCMW

6. De binnenkant van armoede / Trekker: vzw Wieder (Pascale)

7. Preventie / Trekker: CAW (Marthe)

Vierkant tegen eenzaamheid
Sabine licht de stand van zaken toe. Het meldpunt is ondertussen een feit (magneten + affiches worden rondgedeeld) en maakt deel uit van het grotere geheel van het actieplan dat uit 16 acties bestaat.

Opvolging werkgroepen : 4 werkgroepen die plaatsgrepen werden inhoudelijk toegelicht.

Evaluatie en opvolging v/d samenwerking Brugge Dialoogstad en het beleid
In voorbereiding op de AV van 19 juni geven we vandaag twee vragen mee:

 • Is de nieuwe structuur (maandelijks afwisselend AV en Kern) een goede formule gebleken?
 • Op welke manier kunnen we nog beter de werking en afspraken opvolgen?

Varia : 6 items werden door verantwoordelijken toegelicht en besproken.

– De volgende algemene vergadering vindt plaats op dinsdag 19 juni om 19 uur in de vergaderzaal van Mijn Brugge.
– De volgende Werkgroep Wonen vindt plaats op dinsdag 27 maart om 9.30 uur in het Huis van de Bruggeling, vergaderzaal Acht Zaligheden.
– De eerstvolgende Kernvergadering vindt plaats op woensdag 2 mei om 9 uur bij Integraal met als thema ‘Betaalbare zorg voor huisdieren’

 • Vrijdag 23 maart: Samenkomst ervaringsdeskundige die ingezet worden door wzz en wzs.

Op vrijdag 23 maart 2018 werden we uitgenodigd door WZZ en WZS.in Mechelen. We waren met 6 ervaringsdeskundigen van de 17 aanwezig. Tot op heden ken ikzelf nog niet alle ervaringsdeskundigen.
De bedoeling van deze samenkomst is om ervaringen te delen. Wat vindt je goed en wat kan beter als je een mandaat krijgt.

Mijn taak is het vooral in W-Vl. naar de welzijnsschakels te gaan waar het wat minder loopt. Dit om te observeren en dan voorstellen te doen. Ik doe dit met de regio-verantwoordelijke ( Fino ).
Er komt ook een flyer en in de schakelkrant een bekendmaking wie ervaringsdeskundige is. Op die manier is er een mogelijkheid om ons aan te spreken bij bijeenkomsten.
Wat te doen als een WZS niet mee werkt en uw voorstellen niet uitprobeert?

Middags hebben we gegeten in het sociaalrestaurant , het was heel lekker en verzorgd.

Op 18 mei is er een samenkomst van 160 leerkrachten voor het volwassen onderwijs. De ervaringsdeskundigen zijn ook uitgenodigd om hieraan mee te werken. Dit in het teken van kans-armoede op school .
Twee keer per jaar komt er een intervisie voor ons , een moment van uitwisseling.

Zo dit was het.
Ervaringsdeskundige
Angelino Meuleman


Wat nog komt...
Dinsdag 17 april om 9 uur  ‘ieders stem telt’
Woensdag 18 april om 1930 uur  schakelvorming welzijnsschakels
Zaterdag 21 april verdeling plantjes
Zondag 29 april om 14.30 uur  voorkant station: wandeling met Miet.

Ze schrijft…’ ik zal een deel van de kunstwerken van de triënnale kunnen inlassen. Dit is wel een unieke gelegenheid’.

Maandag 30 april ontmoetingsavond
Woensdag 2 mei kernvergadering Brugge dialoogstad van 9 tot 11 uur bij Integraal
Maandag 7 mei dagelijks bestuur om 14 uur
Donderdag 10 mei processie van het Heilig Bloed om 14.30 uur
 Zaterdag 12 mei OPENDEUR ÛZE PLEKKE van 10.30 tot 16 uur in ons lokaal

Organisatie: Howest – studenten

We zullen kunnen helpen bij het verspreiden van folders en affiches. We kunnen ook een boodschap inspreken over ‘ wat Ûze Plekke voor ons betekent’.

Uiteraard wordt op de dag zelf ook op onze aanwezigheid gerekend.

Zondag 13 mei om 14.30 uur: wandeling met Miet


Vrijetijdsparticipatie

Selectie culturele activiteiten en vrijetijdsparticipatie
Info en inschrijving bij Bart Hollevoet

Zaterdag 21 april om 20 uur in de stadsschouwburg: BRUSSELS JAZZ ORCHESTRA & TUTU PUOANE – WE HAVE A DREAM
Zaterdag 21 april om 15 uur in het concertgebouw: MOL – BELGIUM NATIONAL ORCHESTRA
Woensdag 2 mei om 14 uur in de brugse kajak club vzw: START TO MOVE – KANO EN KAJAK – VANAF 10 JAAR
Donderdag 3 mei om 20 uur in zaal 5 in de kinepolis: DE ANDERE FILM – RABOT
Zaterdag 5 mei om 20 uur orgelzaal Brugge: Podium voor de Passie: PIANORECITAL GABRIËL HOLLANDER, IVAN KEREKOVSKY : PIANO VIERHANDIG ( info bij Patrick P.)
Donderdag 10 mei vanaf 14.30 uur aan de Dijver, ter hoogte van het Europacollege: BEKIJKEN VAN DE HEILIG BLOEDPROCESSIE, VOORBEHOUDEN ZITPLAATSEN AAN DE DIJVER (inschrijving op flap in ons lokaal)
Menu van de maand

Raapjesvelouté

Ingrediënten voor 4 personen

 

Benodigdheden:

  • Aardappelen 2
  • Rapen 4 of 5 raapjes
  • room1 dl
  • kippenbouillon1 l
  • knoflook 1
  • kruidentuiltje (tijm en laurier samen gebonden)
  • kervel (of peterselie)
  • peper
  • zout
  • wortel 1
  • kleine ui 1
  • kerriepoeder
Bereidwijze

1  Schil de  raapjes en hou enkele mini-exemplaren apart. Snij de rest in grote stukken . Pel en pers enkele knoflookteenjes. Hak de kervel of peterselie fijn. Schil de aardappelen en de wortelen en snij deze in blokjes. Snij de ui fijn.

2  Stoof de fijngesneden ui en de grote stukken raap enkele minuten in een eetlepel olijfolie met een paar gepelde en geperste knoflookteentjes. Voeg de aardappelen en de wortelen erbij.

3 Schenk er 1 l kippenbouillon bij en voeg een kruidentuiltje toe. Laat koken tot de raapjes goed gaar zijn. Neem het kruidentuiltje en de hele raapjes weg.

4 Pureer de soep, voeg 1 dl dikke room toe en zet er kort de staafmixer in. Kruid met peper en zout.

5 Doe er de hele raapjes weer bij, verwarm tot tegen de kook aan en werk af met gehakte kervel of peterselie. Serveer goed heet.

Smakelijk


Lach van de maand


Tot slot
Dit was het achtste nummer van Ûze Gazette voor het werkjaar 2017-2018.
Artikels, mededelingen en verslagen worden verwacht ten laatste op donderdag 8 mei bij Boudewijn.
Nummer 9 van het werkjaar 2017 – 2018 verschijnt op maandag 14 mei.