ÛZE GAZETTE Werkjaar 2017 – 2018

Nummer 5

15 januari 2018

Ter overweging


Onze jarigen

We wensen een gelukkige verjaardag aan…

18/01/1953    Decoorne Beatrice
3/02/1968     Verschingel  Ann
5/02/1962      Vynck  Els      
14/02/1952    Maréchal  Bénédicte
19/02/1986    Neels  Björn 


Wist je dat...?
 • Angelino ter gelegenheid van het afsluiten van de tentoonstelling Tegenwind volgende getuigenis neerschreef…

De tentoonstelling is voorbij. Voor mij is dit een leuke en leerzame ervaring geweest.
In die drie maanden tijd heb ik 13 groepen aangesproken .
Ik heb mijn verhaal gebracht . Vooral jongeren overtuigd dat ook hier mensen het moeilijk hebben en als we de krachten bundelen er wel iets kan veranderen. Dat we oog moeten hebben voor anderen en zeker niemand uitsluiten. Reik hen de hand , doe een praatje en vooral beluister hen.
In die periode waren er velen die lachten toen ze binnen kwamen . Maar, toen ze mijn verhaal hoorden helemaal anders naar buiten gingen.
Toen wist ik ook MIJN missie is geslaagd , het is binnen gekomen.
We hebben meer dan 7000 bezoekers gehad.
Allemaal waren ze positief en vol lof voor de mensen die ermee naar buiten durven te komen. Daar moet je al sterk in de schoenen voor staan, want je wordt ook herkend .

Ik wil dan ook de mensen bedanken waar ik heb mee mogen werken. Alsook de gidsen die het prachtig verwoorden wat wij voelen. Dit is hopelijk niet het einde maar pas een begin.
Na een etentje in Leuven (Kadoc) hebben wij het volgende gevraagd. Wij proberen dat er een mobiele tentoonstelling komt in kleiner formaat. Op die manier zouden we nog meer mensen bereiken.

Tot weerziens.
Angelino.

 • als je in Vlaanderen je domicilie hebt en je geniet van  een inkomensvervangende tegemoetkoming, een integratietegemoetkoming of een tegemoetkoming hulp aan bejaarden dat je kan aanspraak maken op het sociaal tarief voor water.

Belangrijk om weten is dat het sociaal tarief water alleen nog via elektronische gegevensuitwisseling kan toegekend worden. Al sinds 1 januari 2015 bestaan er geen papieren attesten meer en worden deze ook niet meer verstuurd.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) maakt automatisch de selectie van alle dossiers die voor het voordeel in aanmerking komen en op deze manier kunnen de watermaatschappijen en/of de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het sociaal tarief automatisch toekennen. Er wordt dan automatisch een korting van 80% aangerekend op de factuur en/of op het heffingsbiljet. Je hoeft dus helemaal niets zelf te doen om van dit voordeel te kunnen genieten. In het zeldzame geval dat deze elektronische gegevensuitwisseling toch mislukt, heb je normaal gezien in de week van 18 december een papieren brief ontvangen. Die moet je binnen de 3 maanden na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet aan de VMM bezorgen.

 • je nog kunt inschrijven tot 7 februari voor de je nog kunt inschrijven tot 7 februari voor  de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas voor de zevende keer georganiseerd door de provincie WestVlaanderen.

Door alle geïnteresseerden te verzamelen in een groepsaankoop, zakte de prijs aanzienlijk. De afgelopen (zesde) editie (2016/2017) stapten ruim 46.000 consumenten van de 78.000 inschrijvers over naar de winnende leverancier en kregen zo een fikse korting op hun energiefactuur

Wat voorbij is...
 • Donderdag 30 november: informatie over Ûze Plekke in het SintLodewijkscollege Zandstraat

Op 30 november 2017 mochten Benedicte en Angelino ûze Plekke voorstellen.
Dit in het kader van Advent.
De kinderen waren onder de indruk dat er hier ook mensen in kans-armoede leven.
Er werd dan ook van alles opgezet om geld op te halen ten voordele van ûze Plekke. Ze maakten zelf soep om te verkopen en alsof dit nog niet genoeg was , deden ze er nog een sponsorloop bovenop.
Op 22 december mochten we de cheque symbolisch op halen.
Hier werden we vertegenwoordigd door Frieda , Brigitte en Paul.
Ze werden een cheque overhandigd van maar liefst 2000 euro.
Dit is een ongelooflijk bedrag , van kinderen voor de kinderen van ûze Plekke.
Wij danken dan ook de school en al de kinderen die dit mogelijk maakten. Een dikke , dikke dank uit het diepst van ons hart.
Angelino

 • Dinsdag 12 december: algemene vergadering Brugge dialoogstad

Angelino, Patricia en Louis waren aanwezig voor Ûze Plekke

Er werd ‘gebrainstormd’ rond het thema gezondheidszorg om te weten wat zeker aan bod zou moet komen als thema’s op  de komende dialoogtafels.

Een overzicht:

 • Derdebetalersregeling en verhoogde tegemoetkoming worden niet altijd toegepast, ook waar het verplicht is.
 • Mutualiteiten spreken mensen niet automatisch aan over hun recht op verhoogde tegemoetkoming.
 • Ereloonsupplementen van specialisten zijn een grote barrière.
 • Het taalgebruik over de rechten in de medicatiekosten is tè onbegrijpelijk.
 • Veel initiatieven en/ of informatie zijn te weinig gekend, zoals:
  • Over het wijkgezondheidscentrum te Sint-Pieters en Christus Koning waar eventueel uitbreiding mogelijk is via ‘antennes’ van het bestaande WGC.
  • ‘Dokters van de wereld’ geven vanaf december gratis consult in ’t SAS
  • Het tandzorgreglement van het OCMW wordt te weinig gebruikt nochtans is de inkomstengrens verlaagd, dus kunnen er nog meer mensen kunnen een beroep op doen.
  • In verband met gezonde voeding is er ook “soepcafé “, waarvan er momenteel zijn al 3 zijn in Brugge (2 ‘s avonds en 1 ’s middags)
 • Bij de ambulante psychische gezondheidszorg zijn er drempels te bekijken.
 • Arm maakt ziek en ziek maakt arm. Volgende zaken hebben ook invloed op gezondheid:
  • onbetaalbare huisvesting
  • slechte luchtkwaliteit binnenshuis (beweging.net doet gratis screening bij mensen thuis)
  • roken: inzetten op stoppen met roken
  • eenzijdige voeding
  • lege brooddozen
  • nieuwe initiatieven bespreken zoals de Colruyt-actie >1,2,3€ en in Oostende de eerste babymelk verdeeld via de sociale kruidenier

Op 16 januari 2018 hernemen we het verslag en starten we een werkgroep op met geïnteresseerden.

Op 3 oktober vond de eerste conferentie ‘Vierkant tegen eenzaamheid’ plaats in Brugge naar aanleiding van de vier recente overlijdens in eenzaamheid.

Een 150 vertegenwoordigers van diensten, organisaties en het middenveld  dachten na over de mogelijke aanpak van het eenzaamheidsprobleem in Brugge en hieruit ontstond een actieplan rond 4 krachtlijnen.

1) Meten en weten 2) Detecteren en signaleren 3) Modereren en coördineren 4) Sensibiliseren en mobiliseren.

Er zijn 15 acties opgesteld  en  een werkgroep maakt driemaandelijks een evaluatie, er is communicatie via website en facebook en een opvolgconferentie is voorzien in de tweede helft  van oktober 2018, ook om de ambities vast te leggen van de nieuwe legislatuur.

Data:

De volgende algemene vergadering heeft plaats op dinsdag 16 januari om 19u in de vergaderzaal van Mijn Brugge.
We sluiten af met een drink op het nieuwe jaar!

De volgende Werkgroep Wonen heeft plaats op dinsdag 23 januari om 10u in het Huis van de Bruggeling, vergaderzaal Hemelrijk.

De eerstvolgende Kernvergadering  heeft plaats op dinsdag 27 februari 2018 om 9u met als thema Vooroordelen. De locatie wordt nog meegedeeld in de uitnodiging

 • Maandag 18/12: kerstfeest Ûze Plekke

We waren met ongeveer 70 feestvierders. Na een aperitief met hapjes was het tijd voor een smakelijke warme maaltijd.  Het muzikaal pakket ging rond en nadien werden de pakjes uitgedeeld en geopend. Chrisje diende ons niet meer te overtuigen van haar zangtalent maar haar optreden werd opnieuw gesmaakt en er was ook ruimte voor een dansje. Een geslaagde avond dank zij de hulp van velen! Iedereen kon genieten dank zij:

 • De werkgroep met o.m.
  • Christiane en haar ploeg voor de hapjes
  • Marcella en cie voor de versiering van de zaal en de tafels
  • Ignace voor het bijhalen van drank en geschenken
  • Sandra en Yvan die overal bijsprongen
 • Crown Plaza en Frieda voor het bereiden en bezorgen van de maaltijd
 • De mensen die zorgden voor de bediening en voor de afwas
 • Alle aanwezigen voor de goede sfeer en de hulp bij het opruimen…

Klik HIER voor een fotoreportage

 • Zondag 31/12: oudejaarsavondfeest

Eén van de warmste feesten op oudejaarsavond vond plaats in het Sint-Leocollege in Brugge, waar meer dan honderd alleenstaanden en kansarmen samen op het nieuwe jaar klonken.

Dit keer kwam een heel bijzondere gast op bezoek. Zangeres en tv-figuur Ingeborg kwam als verrassingsact langs om haar liedje ‘Gratitude’ te zingen. Dat viel bijzonder in de smaak. Het was het perfecte toetje na de maaltijd met aperitief, koude schotel met frietjes en taart. Na middernacht werd er nog flink gedanst en… wie herkennen we daar op de foto?

 • Woensdag 03/01 : feestmaaltijd Club Brugge

Op woensdag 3 januari werden we verwend op een gastronomische menu.

Filip Claeys sterre chef( De Jonkman) serveerde ons het volgende.

 • Tomatensoep met balletjes .
 • Witloof in hespenrolletjes.
 • Crepe suzette
 • Koffie met een praline door Dominique Persoone.

Ook het homeless Team mogen we niet vergeten. die hebben samen met de topchefs de menu klaar gemaakt.

Dit was een niveau die wel kon smaken en anders voor die doelgroep niet mogelijk is.

Vanuit ûze plekke waren we met 30 aanwezig.

We kijken er al naar uit om dit nogmaals mee te maken.

Er was nog de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen in het stadion.

Wij danken dan ook Club Brugge , De top chefs en het Homeless Team.

Angelino M.


Wat nog komt...

Goed om weten… meer gegevens over alle onderstaande activiteiten kan je vinden op onze website onder de rubriek ‘ûze agenda/ alle agenda’s’! Klik op de activiteit en je krijgt alle nuttige informatie

Dinsdag 16 januari
19 uur algemene vergadering Brugge dialoogstad
Dinsdag 23 januari  10 uur werkgroep wonden Brugge dialoogstad
Donderdag 25 januari  19 uur: werkgroep driedaagse

13 uur – 18 uur: forum vrijuit vrijetijdsparticipatie

Vrijdag 26 januari
 10 uur – 16 uur  schulden op school
Maandag 29 januari  19.30 uur  ontmoetingsavond
Vrijdag 2 februari 19 – 21 uur nieuwjaarsreceptie Wieder
Maandag 6 februari 14 uur dagelijks bestuur
Donderdag 8 februari 9.30 – 11 uur ieders stem telt
Maandag 12 februari 9 – 21.30 uur  startavond Broederlijk delen Emmaüs parochie
Zondag 18 februari 11.30 – 14 uur spaghettifeest Gandalf
Maandag 19 februari 19.30 uur  ontmoetingsavond


Vrijetijdsparticipatie
o Donderdag 18 januari om 15,00u : rondleiding in het vernieuwde concertgebouw
NIEUWE REDUCTIETARIEVEN VANAF 1 JANUARI 2018

Vanaf 1 januari 2018 zijn er enkele kleine aanpassingen in de reductietarieven voor de sportshopkaarten, zwemtickets en de beurtenkaart voor de seniorensportacademie. Hieronder vind je een overzicht van alle prijzen:

 1. DE BIOSCOOP TICKETS

Elk jaar worden er tickets aangeboden voor Kinepolis en voor Cine Lumière. Per trimester kan per gezinslid 1 bioscoopticket aangevraagd worden. Eens alle tickets verdeeld zijn, worden er voor het lopende kalenderjaar geen extra tickets aangekocht. Per ticket vragen we een persoonlijke bijdrage van 1 euro.

 1. DE SPORTSHOPKAARTEN

We hebben jaarlijks 100 gratis sportshopkaarten ter beschikking. Per volwassene kan 1 sportshopkaart per jaar aangevraagd worden. Aanvankelijk waren deze sportshopkaarten gratis maar vanaf 1 januari 2018 vragen we een kortingstarief van 1euro.

 1. DE BEURTENKAART VOOR DE SENIORENSPORTACADEMIE

We hebben jaarlijks 40 beurtenkaarten voor de seniorensport-academie aan kortingstarief ter beschikking. Per volwassene kan 1 kaart per jaar aangevraagd worden. Aanvankelijk waren deze beurtenkaarten voor seniorensport gratis, maar vanaf 1 januari 2018 wordt een persoonlijke bijdrage van 1 euro gevraagd.

 1. DE ZWEMTICKETS

De Sportdienst stelt jaarlijks zwemtickets ter beschikking. Deze tickets kunnen gebruikt worden in de 3 openbare zwembaden in Brugge: het Jan Guilini-zwembad, het Interbad en het sportbad van S&R Olympia. Aanvankelijk waren deze tickets gratis, maar vanaf 1 januari 2018 kosten deze tickets 0,50 euro per stuk. Per persoon kunnen per jaar maximaal 2 tickets aangekocht worden. Eens alle tickets verdeeld zijn, worden er voor het lopende kalenderjaar geen extra tickets voorzien. De tickets kunnen niet gebruikt worden voor schoolzwemmen.

 1. DE SCHAATSTICKETS

 De tickets zijn goed voor de toegang én de huur van schaatsen. De tickets kunnen gebruikt worden over de periode 20 oktober 2017 tot en met 25 februari 2018. Daarom worden de tickets maar tot 25 februari 2018 verkocht. Per jaar kan per gezinslid 2 schaatstickets aangekocht worden. De kostprijs per ticket is 1 euro.

Met vriendelijke groet,

Bart Hollevoet                                                Jovi Cauwels

050 32 74 96                                                  050 32 67 73

0496 90 50 15                                                0478 63 78 09

Email-adressen:

bart.hollevoet@ocmw-brugge.be

jovi.cauwels@ocmw-brugge.be

vrijetijdsparticipatie@ocmw-brugge.be

 

Recept van de maand

Worstenbroodjes

Benodigdheden:

 • bladerdeeg (diepvries)8 vierkantjes
 • gemengd gehakt 500 g
 • 1 sjalot
 • 1 ei
 • 1 eidooier
 • peper
 • zout
 • 1 el paneermeel
 • 1 el melk (om te doreren)
 • 1 teentje knoflook
Bereidwijze

 1. Laat het diepvriesbladerdeeg lichtjes ontdooien.
 2. Snij de sjalot en de knoflook heel fijn.
 3. Verwarm de oven op 200°
 4. Vermeng de sjalot en de knoflook met het gehakt. Voeg er het ei en het      paneermeel aan toe. Kruid indien nodig bij met peper en zout.
 5. Kneed goed door.
 6. Verdeel in 8 gelijke porties en maak er worstjes van, net zo lang als een zijde van het deegvierkantje.
 7. Rol elk worstje in een deegvierkantje en las de randen met losgeklopte eierdooier.
 8. Meng de rest van de eierdooier met de melk.  Bestrijk er de rolletjes mee.
 9. Leg ze op een vel bakpapier op een bakplaat. Bak ze in ongeveer 25 tot 30 minuten goudbruin in de oven.

Smakelijk!


Lach van de maand
Tot slot
Dit was het vijfde nummer van Ûze Gazette voor het werkjaar 2017-2018.
Artikels, mededelingen en verslagen worden verwacht ten laatste op woensdag 14 februari bij Boudewijn.
Nummer 6 van het werkjaar 2017 – 2018 verschijnt op maandag 19 februari.