Hieronder een link waar een aantal foto’s staan van de acties van de warmste week tvv Ûze Plekke. Dat was een actie van Immaculata lagere school in St. Michiels. Opbrengst 1600 euro.