Project Wonen

Op initiatief van vzw Ûze Plekke en vzw Wieder en met de medewerking van ATD Vierde Wereldbeweging en Samenlevingsopbouw werden de goede en minder goede woonervaringen van mensen in armoede verzameld (2006). Samen werd er gezocht naar voorstellen tot aanpak. Zij riepen op om tijdens de nieuwe politieke legislatuur werk te maken van een doeltreffend sociaal woonbeleid met speciale aandacht voor de problemen van mensen in armoede op de private huurmarkt.
Er werden ludieke en originele acties gepland om de lokale overheid te wijzen op een gebrekkig woonbeleid. De woonkwaliteit in Vlaanderen werd vergeleken met die in het Brugse en de getuigenissen in verslagvorm uitgeschreven. Met de mandatarissen van de Brugse gemeenteraad kon zo overleg gepleegd worden omtrent beleidsmaatregelen. In 2008 werden de gemeenteraadsleden tot dialoog uitgenodigd. Dit alles gebeurde met actieve deelname van mensen in armoede die tijdens de maandelijkse werkgroepen waar ze het woord konden nemen.
In 2009 verscheen het beleidsdossier “Sorry wij hebben niets voor u” met alle vaststellingen en beleidsaanbevelingen. Het dossier werd opgesteld door onze partner Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.