Tweemaal per maand komen we op maandagavond samen voor een ONTMOETINGSAVOND. De activiteit start om 19u30. We krijgen er informatie rond thema’s die ons aanbelangen maar er is vooral veel ruimte voor het ‘op verhaal komen’ en het met elkaar delen van onze zorgen en vreugdes. Op die avonden is ons lokaal open vanaf 16u00 en is iedereen welkom voor een babbel bij een tas koffie of – wie dat wil – kan er ook gebruik maken van de computers.

De problematiek van armoede wordt niet alleen intern besproken maar we treden er ook mee naar buiten. Zo willen wij ook de BELEIDSMENSEN ervoor wakker maken en hopen wij dat ze er werk van maken om armoede in onze samenleving te bestrijden. Daarom werken we samen met andere welzijnsschakels en nemen we actief deel aan Brugge Dialoogstad.

Wie nood heeft aan een persoonlijk gesprek in de vertrouwde sfeer kan op een van onze leden een beroep doen voor een HUISBEZOEK. Men bepaalt zelf wie men aanspreekt en waarvoor. Een duwtje in de rug kan helpen maar we gaan ervan uit dat elkeen zelf probeert zijn problemen aan te pakken. Groeien in zelfrespect en zelfvertrouwen stellen we voorop.