Ûze Plekke is een welzijnsschakel waar mensen elkaar ontmoeten en één groep vormen op basis van gelijkwaardigheid. Iedereen is welkom, niemand wordt uitgesloten en elkeen wordt aanvaard zoal hij/zij is. We proberen  elkaar te steunen om te groeien in zelfrespect en zelfvertrouwen en elkaar te bevestigen zodat we iemand kunnen worden die ‘ er mag zijn’, zoals hij is of nog wil worden.

‘Jij mag zijn zoals je bent,

om te worden die je bent,

maar nog niet kunt zijn.

En je mag het worden

op jouw wijze en op jouw uur.’

(Anna Terruwe)

We maken in onze werking geen onderscheid tussen mensen in (financiële) armoede en andere. We gaan er immers van uit dat elke mens zijn vorm van armoede heeft. Naast financiële armoede zijn er vele andere vormen: eenzaamheid, gebrek aan erkenning, depressie, gemis aan geborgenheid, lichamelijke beperking of ziekte,  rouw en verlies, relatieproblemen, afwijzing omwille van seksuele geaardheid of ras of cultuur…

We zorgen ervoor dat in alle geledingen ( bestuur, werkgroepen…) de diversiteit van onze mensen tot uiting komt.

Gans onze werking wordt gedragen door vrijwilligers.

 

ûze plekke

Iedereen is welkom


Welkom

ûze plekke

Iedereen is gelijk, arm of rijk

ûze plekke

Mensen vinden steun bij elkaar en kunnen hun zorgen delen

steun_vinden_bij_elkaar

ûze plekke

Iedereen heeft respect voor elkaar

respect

ûze plekke

Iedereen hoort erbij in deze maatschappij

iedereen_hoort_erbij

 

ûze plekke

Ûze Plekke vecht voor een menswaardig bestaan voor iedereen

zonnig