ÛZE GAZETTE Werkjaar 2017 – 2018

Nummer 3

13 november 2017

Ter overweging


Onze jarigen

We wensen een gelukkige verjaardag aan…

21/11/2003 Verschraegen Quinten 10/12/1959 Ducrocq  Chantal
24/11/1956  Vande Ginste  Hilde   14/12/1947 Desmedt Louis  
25/11/1946 Desoete Carlos


Wist je dat...?
Béatrice verder herstelt na haar operatie in het ziekenhuis van de Zwart Zusters ( Sint-Franciscus, Spaanse loskaai 1, 8000 Brugge ). Zij is blij met een bezoekje van Ûze Plekkers. Ze ligt op afdeling A02, Kamer 202
De broer van Sabine Vanhoorne, Philip Vanhoorne, op 13 oktober 2017 op 62 jarige leeftijd, onverwachts overleden is. Philip zou op 31 oktober op pensioen gegaan zijn. Op 21 oktober is hij in aanwezigheid van zijn familieleden in Ronse begraven.
We leven mee met Sabine en haar familie.
We een toneelopvoering met Ûze Plekke organiseren voor het centrum Valkenburg

De periode van de mogelijke toekenning van de minimale levering aardgas loopt van 1 november 2017 tot 31 maart 2018.De minimale levering werd vorige winter goedgekeurd door 232 OCMW’s.
5.109 klanten maakten er gebruik van. Dat is 18,17 % van het totaal aantal aardgasbudgetmeterklanten in Vlaanderen.
Mede door onze sensibiliseringscampagne en de inspanningen van beleid en netbeheerders een jaar geleden, steeg het aantal gebruikers van de minimale levering (van 3.677 naar 5.109). Daarom doen we ook dit jaar een actie.
Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie streeft er opnieuw naar dat deze winter minstens 5.555 huishoudens met een aardgasbudgetmeter gebruikmaken van de minimale levering.
Je de kansarmoede-atlas gratis kan krijgen…
Derde editie van de kansarmoedeatlas West-Vlaanderen

Lokale besturen kunnen een belangrijke rol spelen op het vlak van armoedebestijding. Om tegemoet te komen aan de vele vragen van lokale besturen naar de spreiding van kansarmoede in W-Vl heeft de provincie een kansarmoedeatlas ontwikkeld, die als belangrijk werkinstrument voor de gemeenten is geworden. De data die gebruikt worden zijn up-to-date en maken vergelijkingen over de tijd heen mogelijk. Het stelt lokale besturen ook in staat om bij de aanpak van kansarmoede te focussen op de meest kwetsbare buurten.

Gratis verkrijgbaar in:

1 op 8 mensen met een laag inkomen gezondheidszorg uitstelt om financiële redenen…

Hoe lager op de sociale ladder, hoe lager je levensverwachting. Iemand in armoede heeft minder gezonde levensjaren voor de boeg dan een middenklasser van dezelfde leeftijd. Veel mensen in armoede hebben (veel) vaker dan gemiddeld gezondheidsproblemen, ook op vlak van geestelijke gezondheid. Gezondheid is zeer bepalend voor het welzijn van iemand. Net op dat punt gaapt de kloof tussen arm en rijk heel diep. Coördinator Frederic Vanhauwaert: “Samen met mensen in armoede uit onze 60 verenigingen waar armen het woord nemen zullen we de komende maand de aandacht vestigen op de nood aan een betere toegang tot eerstelijnsgezondheidszorg. Alleen zo kunnen we vermijden dat mensen doktersbezoek uitstellen om financiële redenen.”

In aanloop naar 17 oktober voert het Netwerk tegen Armoede campagne met een aantal heel concrete voorstellen om de gezondheidskloof te dichten:

• Werk de financiële drempel naar de huisarts weg via een algemene derdebetalersregeling of forfaitair systeem en breid dit uit naar andere disciplines (tandzorg, kine, …)
• Investeer in een sterke ziekteverzekering. Extra verzekeringsproducten zouden overbodig moeten zijn
• Stimuleer hulpverlening om meer en beter in te zetten op rechtentoekenning. Bekijk welke rechten meer automatisch toegekend kunnen worden
• Investeer in toegankelijke, kwaliteitsvolle eerstelijnsgezondheidszorg, waaronder wijkgezondheidscentra
• Bouw een eerstelijnspsychologische functie uit, die ook aansluit bij de noden van mensen in armoede
• Investeer in toegankelijke tandzorg door pre-financiering terug te dringen en de tussenkomst door de verplichte ziekteverzekering te versterken in plaats van hiervoor aanvullende verzekeringen aan te bieden
• Zorg dat dringende medische hulp een steviger vangnet wordt, waarbij patiënten, zorgverstrekkers en lokale besturen correct geïnformeerd zijn
• Geef mensen met een beperking een volwaardige plaats in de maatschappij door hen echte kansen en een menswaardig inkomen boven de armoedegrens te geven zonder hen van het kastje naar de muur te sturen
• Herwerk de regelgeving rond referentieadres zodat elke dakloze dit kan gebruiken om rechten te openen
• Ondersteun eerstelijnsgezondheidszorg – ook financieel – om duidelijke en relevante taken rond gezondheidspromotie en ziektepreventie te kunnen opnemen

Dat sociale organisaties zich ernstig zorgen maken over het aanslepende moratorium van minister De Block op de wijkgezondheidscentra, bovenop de reeds doorgevoerde besparingen. Voor mensen in armoede is dit het verschil tussen wel of niet naar de huisarts gaan, wat op termijn negatieve gevolgen heeft voor hun gezondheid en meer kost aan patiënt en samenleving.
Dat er op 31 december opnieuw een Oudejaarsavondfeest wordt georganiseerd

Programma

 • Deuren open en onthaal om 18u30
 • Feestelijk menu met aperitief en hapjes – soep – koud buffet met frietjes – taart – koffie
 • Muzikale animatie, dans voor wie dit wil, gezelligheid…
 • En natuurlijk om middernacht….Aftellen naar het nieuwe jaar!

Praktisch

 • Vervoer is mogelijk, doch enkel voor wie er anders helemaal niet raakt én die woont in Brugge of een deelgemeente van Brugge. Dit vervoer moet bij de inschrijving aangevraagd worden!
 • Deelnameprijs is 7 euro per volwassene, 3 euro voor kinderen tot 12 jaar, gratis tot 4 jaar
 • Plaats van gebeuren : Refter van het College Sint-Leo Hemelsdaele – Potterierei nr 12 in Brugge
  Inschrijven – Vooraf persoonlijk komen inschrijven is noodzakelijk
  LET OP NIEUW ADRES VAN INSCHRIJVING OPEN BALIE – BALIESTRAAT 5 8000 BRUGGE
  Inschrijvingsdagen : Maandag 18 tot en met vrijdag 22 december
  telkens van 10 u tot 12u en van 14u tot 16u
  en op woensdag 27 december enkel van 10-12u
  Voor bijkomende inlichtingen ivm. inschrijvingen:
  tel CAW : 050/66.30.00
Wat voorbij is...
Zaterdag 14 oktober: ‘ op ieders gezondheid’

Om 10,00u werd tijdens de zaterdagmarkt een actie gehouden ter sensibilisering voor de gezondheidsproblematiek.

Niettegenstaande het zonnige weer waren toch velen aanwezig in het Brugs stadhuis voor het bijwonen van het panelgesprek. Ûze Plekke was opnieuw goed vertegenwoordigd.

Jo Dhaenens schreef: het was leuk om vanmorgen op te staan met een mooie herinnering aan ‘De dag van verzet tegen extreme armoede’. Ik denk dat we mogen terugkijken op een heel geslaagde dag (er waren gisteren veel positieve reacties) met een heel grote aanwezigheid (de zaal was werkelijk tot helemaal achteraan gevuld).
Dan wil ik alleen maar een grote dank zeggen aan iedereen die een steentje heeft bijgedragen…

Klik HIER voor een volledige fotoreportage.

Zondag 15 oktober

In de Sint-Baafskerk werd afscheid genomen van Carlos Desoete als pastoor. Het werd een sfeervolle viering in een bomvolle kerk. Ook nu waren veel Ûze Plekkers aanwezig. Tijdens de receptie werd door de aanwezige groep Ûze Plekkers aan Carlos een fotoboek overhandigd. Een specifiek geschenk van Ûze Plekke. Het fotoboek werd opgemaakt door Patrick. Carlos zal er kunnen van genieten !

Dinsdag 17 oktober

 • Naar jaarlijkse traditie waren we op dinsdag 17 oktober uitgenodigd voor een solidariteitsontbijt bij Familiezorg.
  Een super warm onthaal bracht ons meteen thuis in een gemoedelijke en warme sfeer. Ûze Plekke was hier goed vertegenwoordigd, met 9 leden konden we genieten van rijk gevuld ontbijttafel. Patrick en Beatrijs die zich hiervoor ingeschreven hadden moesten forfait geven omwille van gezondheidsproblemen.
  Mevrouw Ann Devriendt verlangt om meer informatie te krijgen over “het reilen en zeilen” bij Ûze Plekke. Ze vindt het jammer dat de samenwerking tussen onze WZS en Familiezorg zich beperkt tot de jaarlijkse ontbijttafel. Zijn er samenkomsten waar we Familiezorg kunnen bij betrekken ? Alvast zijn we ook altijd welkom bij “Kopje Troost”. In contact blijven is voor haar heel belangrijk.
 •  Naar aanleiding van de herdenking de geboorte van Père Joseph Wresinski, 100 jaar geleden, en van de 30ste verjaardag van werelddag van verzet tegen extreme armoede waren we met een zevental Ûze Plekkers met de bus naar Brussel gereisd. We waren er te gast bij ATD Nationaal in de theaterzaal Sint-Michiel in Etterbeek Brussel. Het was een avond van ontmoeting, samen nadenken, en het delen van ervaringen, dit alles in een feestelijke sfeer met interactieve standen met leuke animaties, en een overvloed aan hapjes, broodjes en specialiteiten. Tijdens het slotmoment in de grote theaterzaal waren er speeches, optredens van partnerverenigingen, en muziek. Jammer dat er geen vertaling was in het Nederlands van het Franstalig toneeloptreden.
Donderdag 19 oktober

Op donderdag 19 oktober had het toonmoment plaats van “Plus est en vous“ waarin twee organisaties, Buurtwerk St Pieters en Vzw Wieder, hun voorbereiding van meer dan één jaar voor het publiek brachten. Op een bescheiden maar geëngageerde wijze werden de talenten van gewone mensen belicht. Ze deden dat op hun eigen manier, met taal, zang, dans en poëzie. We zagen dat het goed was.
Louis

Zaterdag 28 oktober: iedereen klassiek

Patrick P. schreef:
Herinneringen aan mijn mooiste dag ooit: Paul, Noëlla, Marcella, Anna hebben genoten van een hele dag Iedereen Klassiek van Klara. Ze genoten van muziek van Mozart, Beethoven, Dvorak en Astor Piazzolla en van Peter en de Wolf.

Zondag 5 november


Wat nog komt...
Donderdag 14 november
voorbereiding startavond Welzijnszorg bij Rita. Deelnemers UP: Marcella, Viviane en Ann.
Woensdag 15 november kernvergadering Brugge Dialoogstad
Zaterdag 18 november bezoek aan tentoonstelling ‘ tegenwind’

Er zijn 30 personen ingeschreven. We verzamelen om 8 uur aan de loketten in het station van Brugge, en nemen de trein van 8.26 uur naar Gent.

Dan de tram nrs 1 of 4 naar het Gravensteen. Twee gidsen zullen ons om 10 uur opwachten aan het Caermersklooster.

’s Middags lunch in het Groot Vleeshuis.

’s Namiddags bezoek aan het Gravensteen. Voor personen die moeilijk te been zijn voorzien we een boottochtje.

Tegen 17 uur zijn we zeker terug in Brugge

Dinsdag 21 november om 19.30u in ’t Sas: evaluatie dag tegen extreme armoede
Maandag 27 november
 • startavond welzijnszorg op Emmaüsparochie
 • Voorstelling ‘roulez, roulez’ van ’t Hope in Magdalenazaal
Donderdag 30 november om 08.30u in Sint-Baafskerk start voor lln. Lagere school van welzijnswerking
Vrijdag 1 december netwerkdag voor welzijnsschakels, viering 21 jaar impact op armoede

van 9.45 – 15 uur, onthaal vanaf 9u00

Waar? Syntra AB campus Antwerpen Borsbeeksebrug 32 2600 Antwerpen

Maandag 4 december dagelijks bestuur
Dinsdag 12 december algemene vergadering Brugge Dialoogstad
Maandag 18 december kerstfeest Ûze Plekke


Vrijetijdsparticipatie
In deze periode worden geen groepsbezoeken – behalve aan Tegenwind op 18 november – aan activiteiten voorzien.
Wie individueel wil deelnemen kan de brochure raadplegen en contact opnemen met

Bart Hollevoet, Brugs Netwerk Vrijetijdsparticipatie
tel 050 32 74 96 – 050 47 54 98 gsm 0496 90 50 15

Wil je een gesprek of wil je tickets/bonnen/… afhalen? Je kunt op de zitdag langskomen

 • op dinsdagvoormiddag (tussen 8 uur 30 en 12 uur)
 • op woensdag in de vooravond (tussen 16 uur en 19 uur)

Je moet hiervoor een afspraak maken, telefonisch of via deze link https://www.ocmw-brugge.be/brugs-netwerk-vrijetijdsparticipatie-3


Menu van de maand

Gewokte kip met groentjes

Ingrediënten voor 4 personen

 

Benodigdheden:

 • 0.5 kg kipfilet, in blokjes gesneden
 • 1 ajuin, in ringen gesneden
 • 1 rode paprika, zaadlijsten verwijderd, in blokjes
 • 1 gele paprika, zaadlijsten verwijderd, in blokjes
 • 5 stengels bleekselder, in blokjes gesneden
 • 1 broccoli, stronk verwijderd, in roosjes verdeeld
 • 6 el (wok)olie
 • 3 teentjes knoflook uit de knijper
 • 1 kl sambal
 • 1 el sojasaus
 • 2 el xeres, kan vervangen worden door extra droge sherry

Prijscategorie : 6 à 7 euro

Bereidwijze

Kook de broccoliroosjes en selder 5 min in kokend water. Giet af en laat goed uitlekken.

Verhit de olie en roerbak hierin de stukjes kip en ajuin 5 min. Doe de reepjes paprika bij de schotel en roerbak nog 5 min. Kruid met knoflook en sambal.

Doe de voorgekookte selder en broccoliroosjes bij de schotel, overgiet met xeres en sojasaus en roerbak nog 5 min verder op een hoog vuur.

Serveersuggestie

Serveer rijst bij de gewokte kip met groentjes.

(geplukt van het internet)

Smakelijk


Lach van de maand


Tot slot
Dit was het derde nummer van Ûze Gazette voor het werkjaar 2017-2018.
Artikels, mededelingen en verslagen worden verwacht ten laatste op donderdag 14 december bij Boudewijn.
Nummer 4 van het werkjaar 2017 – 2018 verschijnt op maandag 18 december.