ÛZE GAZETTE Werkjaar 2017 – 2018

Nummer 2

9 oktober 2017

Ter overweging

”Vertrouwen is de cruciale schakel tussen mensen. Als deze breekt, breekt alles.”  (Olaf Hoenson)

.


Onze jarigen

We wensen een gelukkige verjaardag aan…

14/10/1956  Bax-Douwes Frieda 23/10/2008  Jonckheere Alissia
15/10/1975  Jaques Véronique 29/10/1969  Van Hecke Geert
15/10/1968  Meuleman Angelino


Wist je dat...?
 • Beatrijs nog op de dienst intensieve zorgen ligt…  Ze laten haar langzaam ontwaken uit de coma, maar het zou nog een tijdje duren vooraleer ze naar een gewone afdeling overgeplaatst wordt. Eens ze terug op een kamer ligt zal haar partner ons verwittigen. De dokters vreesden het ergste en het is een mirakel dat ze dit te boven komt. De revalidatie zal tijd vragen.
 • Er een artikel in de Bond verschijnt , dit bij de week rond gezondheidszorg … interview van Geert met Angelino.
 • Enkele Ûze Plekkers aanwezig waren op Summer Taste in Dudzele en dat ze er goed onthaald werden…
 • Stuart en Kurt ( Summer Taste Dudzele ) de driedaagse van volgend jaar sponseren en dat zij zullen deelnemen aan de werkgroep ter voorbereiding…
 • Vluchtelingenwerk Vlaanderen dit jaar 30 jaar bestaat… Op 24 september organiseerden ze ‘refugee walk’ met 900 stappers die 40 km (gesponsord) aflegden
 • Het zondagsontbijt in de Jan Boninstraat dit jaar nog doorgaat op 29/okt, 26/nov en 31/dec…
 • Twee Brugse scholen nl. het VTI en de school Ter Groene Poorte meedoen aan het project ‘ samen tegen onbetaalde schoolfacturen’…
 • 1 op 8 mensen met een laag inkomen gezondheidszorg uitstelt om financiële redenen…
 • Je in Brugge een SNS-pas ( Sport Na School ) kunt kopen met sport AXI-bonnen… Hiervoor moet u naar het “Huis van de Bruggeling” gaan , daar kunt u betalen met uw bonnen en geven ze direct de sns-pas mee…
 • Angelino en Louis werden uitgenodigd bij de handbooggilde Sint-Andries om een gift van 950 euro te ontvangen… waarvoor dank! Het bedrag zal besteed worden aan onze uitstap naar Gent met bezoek aan ‘tegenwind’.
 • Een daguitstap naar Gent wordt gepland met bezoek aan de tentoonstelling ‘ tegenwind’, een bezoek aan het Gravensteen …Datum wellicht op 18 november.
 • Een Jongerenhuis voor Brugge
  Vanaf juni 2017 gaan het JAC Brugge, LOGiN (casemanagement voor jongeren), jongerenwerking ‘t Salon, de preventiewerkers van de Stad Brugge en Buurtsport (OCMW, Vereniging Spoor) gaan samenhuizen in een jongerenhuis. Door deze diensten samen te brengen onder een dak, kan er nog steviger gewerkt worden aan het bereiken van maatschappelijk kwetsbare jongeren in Brugge. Naast een uitgewerkt vrijetijdsaanbod, wordt de drempel naar gepaste hulp voor deze jongeren verlaagd. Deze samenwerking spruit voort uit het project ‘Brugge(n) voor Jongeren’. Adres: Vlamingdam 36 – Brugge meer info: www.bruggenvoorjongeren.be www.facebook.com/bruggenjongeren
 • We een akkoord hebben met Femma om samen soep te maken en te verkopen ten voordele van het centrum Valkenburg… Op maandag 20 november wordt de soep klaargemaakt. Start om 9.00 uur in Valkenburg. Hebben zich al ingeschreven: Marcella, Christiane, Lieve, Annie (enkel in de namiddag), Bénédicte (enkel ’s morgens).
Wat voorbij is...
 • Maandag 11 september: vergadering samenlevingsopbouw
  samenkomst met sociale partners om ideeën uit te wisselen over de komende gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Marcella, Patricia en Louis namen hieraan deel.
  Uit de overzichtslijst van 2014 werd, met alle aanwezigen, nagegaan wat vandaag nog actueel is of wat verder nazicht vraagt. Voor de maatschappelijk kwetsbare groepen zullen uitgewerkte methodieken ter beschikking worden gesteld of zullen gesprekken kunnen begeleid worden door samenlevingsopbouw. Binnenkort worden de sociale partners bericht over de mogelijkheden.
 • Donderdag 14 september: contactavond welzijnsschakels

Patricia, Viviane, Noëlla, Anna, Paul, Ignace en Marcella waren present op de contactavond van Welzijnsschakels. Na de verwelkoming kon elke vereniging kort bekendmaken welke activiteiten ze tijdens de zomer 2017 beleefd hebben.

Er waren 3 gespreksgroepjes:

 • Ikv de week van de geletterdheid bracht Open School info over hun werking. Ze hadden voor elke WZS een doos mee (verrassing).
 • Het grote Vrijetijdsspel werd nogmaals voorgesteld. In het spel kan je kennis maken met vrijetijdsacitviteiten.
 • Inspiratie voor activiteiten: enkele methodieken en uitwisseling

We kregen finaal info over activiteiten. Te vermelden: Op vrijdag 1 december gaat in Berchem het grote netwerkdag Welzijnsschakels door. Thema: 21 jaar impact op armoede.

 • Dinsdag 19 september: Uitnodiging Rotary Jabbeke

Angelino en Sabine zijn ingegaan op de uitnodiging Rotary Jabbeke.
Na een warme ontvangst en een lekker avondmaal in het Oosthof Snellegem, gaf Sabine een voorstelling over Uze Plekke. Daarna vertelde Angelino openhartig zijn levensverhaal.
Een gift komt er zeker aan, wel willen ze duidelijkheid waarvoor de bijdrage zal gebruikt worden.
Dank je wel Rotary

 • Donderdag 21 september: contact met directies basisonderwijs Sint-Lodewijks

Angelino, Bénédicte en Boudewijn stelden met een power-point de werking van Ûze Plekke voor. Het was de bedoeling Ûze Plekke bekend te maken zodat ze mensen, die in aanmerking komen voor onze werking, naar ons kunnen verwijzen.
De zeven directies waren aanwezig en er komt zeker een vervolg: contact met zorgcoördinatoren, begeleiding project rond armoede in zesde leerjaar…

 • Zaterdag 23 september:

Vakantieparticipatie

Jubileumviering ATD
Op zaterdag 23 september hebben Viviane, Marcella, Patricia, Dominique en Ignace de mis bijgewoond in de kerk Maria Assumpta naar aanleiding van de jubileumviering van ATD (All Together for Dignity). Erik Vanacker was de celebrant. Hij benadrukte in zijn preek de nood aan vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de medemens.

Daarna waren we te gast in de cultuurzaal van Daverlo voor de drievoudige jubileumviering. 100 jaar geleden werd Joseph Wresinski in Nantes geboren, 60 jaar geleden stichtte hij de beweging ATD Vierde Wereld. 30 jaar geleden kwamen op 17 oktober in Parijs 100.000 mensen samen om iedereen op te roepen zich te verzetten tegen armoede en uitsluiting. We zagen korte scènes uit de film Joseph Wresinski, enkele sketches en hoorden bezinnende teksten. Het koor Solied heeft de viering muzikaal opgeluisterd. Na de viering was er een uitgebreide receptie.

 • Woensdag 27 september: start campagne WZZ in Vives, Kortrijk

Ûze Plekke was goed vertegenwoordigd op de start van de campagne van WZZ. Waren present: Marcella, Patricia, Sabine, Chantal, Annie, Viviane, Anna, Ann, Nele, Paul, Dominique, Patrick P., en Ignace. Dit jaar is het thema: ‘Samen tegen Armoede’. We werden onthaalt op een warme kom soep, en konden kennis maken met het materiaal van de campagne tijdens de infomarkt. Na een kort podiumprogramma met de voorstelling van de campagne: 1 op 7 haalt de meet niet, dit zijn 1.700.000 belgen !!! waren er talrijke werkwinkels en praktijksessies. Enkele nuttige websites verzameld tijdens de infomarkt: op www.menswaardiginkomen.be kan je zelf je minimum budget berekenen, nodig om menswaardig te leven. Op www.provincies.incijfers.be kan je cijfers van je eigen gemeente inkijken. Op www.centrumvoorsociaalbeleid.be/inkomensverdeling kan je kijken waar je je bevindt op de inkomensladder.

 • Donderdag 28 september: de langste tafel

Heel wat mensen vroegen zich af hoe we het er vanaf brachten met de langste tafel. Bekijk het onderstaande en dan hebben woorden “geen betekenis“ meer. Louis
De foto’s staan in dit google-album:
https://photos.app.goo.gl/tWngX7yVwktzqW6y2
Het album is niet openbaar, alleen de mensen die de link hebben, kunnen de foto’s bekijken. Als je foto’s wilt downloaden voor eigen gebruik of facebook, kan je ergens rechtsboven op die drie bolletjes klikken en dan gaan er een aantal opties open (waaronder downloaden).

 • Maandag 2 oktober: dagelijks bestuur
 • Dinsdag 3 oktober
  • voormiddag: Voorstelling van de kans-armoede-atlas 2017 in het Provinciehuis Boeverbos. Dominique was aanwezig.
  • Dinsdag 3 oktober namiddag: Aansluitend op de Week van Verbondenheid organiseerde stad Brugge in samenwerking met het OCMW Brugge een startconferentie onder de titel ‘Vierkant tegen eenzaamheid. Marcella was aanwezig.
 • Woensdag 4 oktober: panelgesprek ‘ieders stem telt’

Ieders Stem telt! Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, slaan diverse welzijnspartners en burgers de handen in elkaar om een rechtvaardig en effectief sociaal beleid op de agenda van de nieuwe lokale besturen te krijgen. Het doel is het brede publiek ertoe te bewegen sociaal te stemmen en solidariteit te bevorderen. Samen met mensen uit de projecten van Samenlevingsopbouw en doelgroepen van partnerorganisaties worden er debatten georganiseerd met lokale politici over de sociale beleidsprioriteiten die zij naar voor schuiven en de partijstandpunten daarover. CAW Noord-West-Vlaanderen trekt en duwt mee aan de kar. meer info: www.samenlevingsopbouwwvl.be/nl/ieders-stem-telt

 • Donderdag 5 oktober

We zetten een stand op voor de leerlingen van het 5de en 6de Jeugd- en Gehandicaptenzorg in het Technisch Instituut Heilige Familie. Ze willen hun leerlingen uit het 5de jaar (24 leerlingen) met verschillende organisaties laten kennismaken. De leerlingen zijn toekomstige opvoeders/begeleiders


Wat nog komt...
Vrijdag 13 oktober 20,00u Sint-Baafs Quiz’t. 10 euro inschrijving per ploeg voor Ûze Plekke
Zaterdag 14 oktober vanaf 13,30u werelddag van verzet tegen extreme armoede in de conferentiezaal van het stadhuis van Brugge.

 • Op deze werelddag verdedigen we de waardigheid van ieder mens. Uw gezondheid verdraagt geen uitstel !
 •  Panelgesprek ‘Op ieders gezondheid’
 • Je bent welkom – inschrijven hoeft niet – toegang gratis

Er is een kinderprogramma voorzien met kindergrime

Programma:

13.30 u. Onthaal

14.00 u. Panelgesprek o.l.v. Frederic Vanhauwaert – Netwerk tegen Armoede, met

 • Sara Willems – Ugent
 • Bruno Buytaert – Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
 • Tine Wyns – CAW Noord West-Vlaanderen
 • Lieve Callewaert – Wijkgezondheidscentrum De Bruggen

16.00 u. Hulde aan de slachtoffers van armoede en uitsluiting

16.30 u. Receptie

Vormingplus Brugge organiseert ook heel wat activiteiten in verband met gezondheid – die vind je op www.vormingplus-brugge.be/gezondheid

Zondag 15 oktober 10,30u in kerk Sint-Baafs Dankviering Carlos Desoete
Dinsdag 17 oktober
 • 08,30u aan de stadsschouwburg: solidariteitsontbijt in Familiezorg Wvl.
 • 15,30u in Brussel werelddag tegen armoede. Om 15,30u vertrek bus Kinepolis
Donderdag 19 oktober
 • van 14u tot 16u zijn we – via Brugge dialoogstad – uitgenodigd  voor een gesprek met onze nieuwe bisschop in het bisdom. De bedoeling is dat we een open en constructieve dialoog kunnen hebben over armoede in Brugge en welke rol de kerk hierin kan spelen.
 • om 18.30 u in de Biekorf :Plus est en vous (Wieder) – Woord, dans, beeld en klank. Inschrijven voor 15 okt
 • om 19.00 uur in Cultuurcentrum De Schouw, Statiestraat 113, Lichtervelde Solidariteit Troef – Samenlevingsopbouw presenteert 6 pittige statements over Solidariteit, met kortfilm ‘Take good care of my baby’-. Inschrijven tot 13 oktober.
Zaterdag 21 oktober 09,30 – 16,30 introductiedag welzijnsschakels
Maandag 23 oktober ontmoetingsavond
Dinsdag 24 oktober
 • 10 uur in UP- Gesprek met Herman Becue van Speranza i.v.m. toneel
 • 19,30 u: werkgroep driedaagse
Donderdag 26 oktober 09,30u: Brussel, algemene vergadering netwerk tegen armoede

19,00u : in ‘mijn Brugge’, algemene vergadering Brugge Dialoogstad

Woensdag 1 november 09,00u in UP, werkgroep vormelingen
Maandag 6 november dagelijks bestuur
Maandag 13 november ontmoetingsavond


Vrijetijdsparticipatie
Zaterdag 28 oktober

Deze maand stellen we voor om in het Concertgebouw en op een paar plaatsen in de binnenstad, ‘Iedereen Klassiek‘ bij te wonen. Dat is een initiatief van Klara. Laat jullie niet afschrikken door de benaming Klara. Je zult nog versteld staan hoe mooi en gevarieerd de namiddag zal zijn. Laat alles over jullie komen en geniet.

Voorgesteld programma.
Afspraak om 10.45u aan de ingang van het Concertgebouw.
Om 11u gaan we in groep naar de kamermuziekzaal,
11.20u Kamermuziekzaal: Klassieke Muziek, hoe begin je eraan? Mark Erkens, Piano, verteller,
14.40u Concertzaal: Peter en de wolf anders
of
14.00u In de stad: wandeling: max 20 personen, wandeling duurt anderhalf uur.
16.00u Provinciaal Hof: Le Roi danse: Muziek uit de tijd van de Zonnekoning … om te dansen.
18.30u Concertzaal: Een korte rit in een snelle bak

Menu van de maand

Pompoensoep

 Benodigdheden:

 • 1 klontje hoeveboter om de soepgroenten in aan te stoven
 • 3 ajuinen
 • 3 dikke selderstengels
 • 3 wortels
 • 1 knoflookteentje
 • pompoen (een halve grote, anderhalve kilo bijvoorbeeld, het is pompoensoep, dus veel pompoen gebruiken)
 • zaadjes van 1 groene kardemom
 • kruidentuiltje van tijm, laurier en peterseliestengels
 • vers gemaakte kippenbouillon
 • peper en zout
Bereidwijze

 1. Smelt de boter in een grote soeppot.
 2. Snijd de ajuinen grof en voeg toe in de soeppot zodat ze kunnen aanstoven.
 3. Snijd de selder en wortelen in stukken en laat mee aanstoven op een klein vuur, roer goed om en gooi er een knoflookteentje bij.
 4. Snijd de pompoen in hanteerbare stukken, schil, doe de zaadjes eruit en snijd in stukken bij in de soeppot. Doe er ook de kardemomzaadjes bij, roer om en laat verder aanstoven.
 5. Giet er kippenbouillon onder totdat alles goed onderstaat, voeg het kruidentuiltje toe, breng aan de kook en laat 1 uur pruttelen totdat alle groenten door en door gaar zijn.
 6. Verwijder het kruidenbuiltje en pureer de soep. Wil je kaas bij in de soep, dan doe je dat nu en pureer verder. Dan pas proeven en bijkruiden, want de kaas gaat extra zout en smaak aan de pompoensoep toevoegen.

Smakelijk


Lach van de maand


Tot slot
Dit was het tweede nummer van Ûze Gazette voor het werkjaar 2017-2018.
Artikels, mededelingen en verslagen worden verwacht ten laatste op donderdag 9 november bij Boudewijn.
Nummer 3 van het werkjaar 2017 – 2018 verschijnt op maandag 13 november.