30/01/2017: dialoogtafels, werkgroep beleid ... lees meer

Aanwezig: Dirk De fauw, Franky Dumon, Frank Debaere, Veerle van Vynckt, Jo Dhaenens, Paul

Meersman, Femke Den Hollander, Chris Deloof, Patricia Keters, Louis Desmedt

De vergadering kent 3 grote thema’s, nl.:

  • Het woonloket
  • Het aanbod van betaalbare woningen
  • Het preventief beleid > crisisopvang en het tegengaan van dakloosheid

Het woonloket 

Vaststellingen die voor verbetering vatbaar zijn > administratieve ondersteuning bij de vele in te vullen papieren, meer ondersteuning bij hulp verhuis of geen adres meer, automatisch toekenning van rechten, het toekennen van huurpremie spreiden over de 4 jaar wachttijd, ondersteuning in de zoektocht naar een betaalbare woning, begeleiding v/e woonbuddy, regelmatig terugkerende vragen en problemen zouden gesignaleerd moeten worden, de woonraad zou hierover meer moeten samenkomen, afspraken maken aan het woonloket kan soms een “brug te ver“ zijn bij dringende gevallen, een woonwinkel zou meer omvattend kunnen zijn, centrale inschrijving blijft een zeer acute vraag en is te bespreken met de sociale huisvestingsmaatschappijen.

Het aanbod betaalbare woningen in Brugge                                                                                           

 Voor grote gezinnen is dit een groot probleem en de wachttijd voor een sociale woning is 6 à 8 jaar! Tijdelijke bezetting van structurele leegstand van sociale woningen is een oplossing maar de woonveiligheid blijft een prioriteit. Er is een gebrek aan kwalitatieve betaalbare woningen op de huurmarkt. Op kamers wonen kan een tijdelijks oplossing zijn maar de woonnorm van 33m2 bemoeilijkt dit. Het ‘samenwonen‘ moet meer kansen krijgen doch de vigerende regelgeving moet dit mogelijk maken, wat nu niet het geval is. Het vervangingsinkomen wordt verminderd omdat men niet als alleenstaande wordt beschouwd.

Crisisopvang en dakloosheid tegengaan

Brugge beschikt over een nacht- en crisisopvang, wat positief is, doch inzetten op preventieve woonbegeleiding is het goedkoopst en de beste optie. “Housing first“ is een experiment en houdt in dat men eerst een woning zoekt zonder voorwaarden, om de eigenwaarde v/d mens eerst op te bouwen. Het is kostelijk maar is toch goedkoper dan residentiële opvang. Het wordt uitgetest in een aantal grote steden doch nog niet in Brugge.

9/2/2017: Volksuniversiteit Oostende: een waardig inkomen voor iedereen ... lees meer

Volksuniversiteit Oostende op zaterdag 9 februari: een waardig inkomen voor iedereen, sociale rechten

Marcella, Nöella, Viviane, Patricia, Anna,  Mieke, Angelino, Paul, Dominique, Ignace namen deel  voor Ûze Plekke. o Maandag 20 februari: nabespreking: Noëlla, Patricia, Marcella, Ignace,Angelino, Dominique en Paul

De inhoud was gelijklopend met het document ‘rechten en tegemoetkomingen dat wij bespraken op onze ontmoetingsavond. Een document van CM ligt ter inzage in ons lokaal.

15/2/2017: verslag PAO WERKGROEP TREFDAG – Boeverbos 9u30-11u30 ... lees meer

1.PROGRAMMA TREFDAG

Er werd reeds bepaald dat het eerder tijd wordt voor actie rond de armoedeproblematiek in plaats van te blijven analyses te maken en/of te blijven steken in initiatieven rond de beeldvorming over armoede. Het thema van de trefdag is dus actiegerichtheid.

De trefdag gaat door op maandag 22 mei 2017 in het provinciehuis Boeverbos. Op maandag 29 mei 2017 zouden we daar meteen een vervolgvergadering aan breien om de acties voor te bereiden.

Titel : Oe is’t ? Wel …heb je een uurtje tijd? Wil je het echt weten?

Idrops, een organisatie die innovatieve oplossingen bedenkt voor alle mogelijke veranderingen in de samenleving, is enthousiast om de procesbegeleiding op te nemen. Er zal gewerkt worden in een 5-tal groepen van een 20 tal mensen. Er wordt gezocht naar een goede spreker om het geheel in te leiden.

2.DEELNEMERS

Het is de bedoeling om deze keer gericht uit te nodigen. Er zal een mix zijn van hulpverleners, actievoerders en de verengingen. We mikken om een 100-tal mensen.

Iedereen nodigt gericht mensen uit die geschikt zijn om mee actie op poten te zetten. Het is dus BELANGRIJK EN CRUCIAAL om de eigen achterban en lokale partners te activeren! Bijvoorbeeld: mensen aanspreken van de ACV- ABLV vakbonden in de eigen regio (Oostende, Kortrijk,…), Wieder die de mensen van dialoogstad Brugge uitnodigt, mensen binnen de OCMW’s gericht aanspreken, lokale mandatarissen,….

Volgende bijeenkomstWoensdag 15 maart – 9u30 in het provinciehuis Boeverbos Agenda: Toelichting van I-drops (werkwijze, plan van aanpak,…)en de rol van de verenigingen tijdens de trefdag